TrønderEnergi overtar drift og videre utvikling av vindkraftsatsingen på Vikna fra Sarepta Energi. (Illustrasjonsfoto: TrønderEnergi)

Styret i Sarepta Energi AS har besluttet å overføre operatørskapet for drift av Ytre Vikna 1, og utvikling av de gjenværende eiendelene i selskapet, til TrønderEnergi.

Kilde: TrønderEnergi

Produksjonsdirektør i TrønderEnergi Tormod Eggan er tilfreds med å overta dette ansvaret.

  • Vi står nå midt oppe i et arbeid der TrønderEnergi målrettet jobber for å styrke regionens aktivitet og kompetanse knyttet til fornybar energi. Dette gjøres blant annet gjennom utbygging av vindkraft på Fosen, og det gjøres gjennom effektiv og god drift av vind- og vannkraftverk styrt fra TrønderEnergis produksjonssentral på Berkåk.

TrønderEnergi har sakte men sikkert bygget seg opp innenfor vindkraftsegmentet de senere årene, og eier allerede fire vindkraftverk med en årsproduksjon på over 330 GWh. I løpet av det siste året har TrønderEnergi selv tatt over driften av to av de heleide vindkraftverkene Bessaker og Valsneset. I mars 2016 ble Skomakerfjellet vindkraftverk i Roan kommune satt i drift. På dette vindkraftverket står det som per dags dato er Norges største og mest moderne vindturbiner.

  • På produksjonssiden så er det vannkrafta som alltid vil være viktigst for TrønderEnergi. Men Europa og verden har et sterkt behov for utvikling av mer fornybar energi, og da har nordiske, norske og trønderske vindressurser vist seg å være noe av det mest konkurransedyktige. Ved å bygge videre på den kompetansen vi har fra drift av vannkraft, viser TrønderEnergi nå at vi også kan være en god og effektiv operatør av vindkraft, sier Tormod Eggan.

Drift av vindparker er besluttet som et strategisk satsingsområde i TrønderEnergi. Selskapet har også opsjon og ambisjon om å ta over driften av Roan Vindpark (i Fosen Vind-prosjektet) etter garantiperioden utløper i 2020. Roan Vindpark har en installert effekt på 250 MW.

TrønderEnergis ambisjon er å vokse som operatør for vind- og vannkraftverk i Norge. Denne satsingen gjør at TrønderEnergi nå bygger opp et sterkere kompetansemiljø på drift og operatørskap av vindparker fra Trøndelag.

Fakta:

Sarepta Energis portefølje består av:

  • Ytre Vikna 1 vindkraftverk (anlegget ble satt i drift i 2012)
  • Ytre Vikna 2 vindkraftverk (under utvikling)
  • Sørmarkfjellet vindkraftverk (under utvikling)
  • Frøya vindkraftverk (under utvikling)

I avtalen om operatørskap ligger det at TrønderEnergi skal ha ansvar for drift og utvikling av Sarepta Energi, herunder daglig ledelse av selskapet, drift og vedlikehold av anlegget Ytre Vikna 1, og videre utvikling av selskapets resterende prosjektportefølje.

Sarepta Energi eies av NTE (50%) og TrønderEnergi (50%).