Etter mange gode år butter det økonomisk i mot for Akershus Energi, her illustrert med hovedbasen ved Glomma på Rånåsfoss i Sørum kommune. (Foto: Akershus Energi)

Reduserer med 15 ansatte

Akershus Energi kutter bemanningen med 15 stillinger. Langvarig lave kraftpriser blir oppgitt som hovedårsak, i følge rb.no (Romerikes Blad).
Torsdag, 15 september, 2016 - 10:21

Gjennom mange år har Akershus Energi  vært en pengemaskin for sin eier, Akershus fylke. Nå butter det imidlertid i mot. Inntektene i første halvår 2016 er 100 MNOK lavere enn for samme periode i 2015. Halvårsoverskuddet er mer enn halvert, fra 307 MNOK i fjor til 145 MNOK i år. Etter skatt er årets halvårsresultat på 73 MNOK mot 84 MNOK i fjor.

Til rb.no uttaler kommunikasjonsdirektør Aksel Tonjer at nedbemanningen er et av flere tiltak for å redusere kostnader. Han vil foreløpig ikke si noe om hvor store kostnadskutt det legges opp til i neste års budsjett, men understreker at det løpende arbeides med kostnadsmessige tilpasninger.

Det er grunn til å tro at bemanningsreduksjonen lar seg gjennomføre uten direkte oppsigelser. 15 ansatte i «målgruppen» på 62 år eller mer har fått tilbud om førtidspensjonering. – Vi tror at de fleste kommer til å takke ja til den gode «pakken» vi tilbyr, avslutter Tonjer.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.