Bravida-montører klare til å vedlikehold og modernisere eltavler i bygg/eiendommer i samarbeid med Schneider Electric Norge. (Foto: Bravida)

Sammen om vedlikehold av eltavler

Bravida Norge AS og Schneider Electric Norge AS signerte i går en samarbeidsavtale som gjør Bravida til en Schneider Electric Service Partner for modernisering og vedlikehold av eltavler.
Onsdag, 14 september, 2016 - 10:27

Kilde: Bravida/Schneider Electric

Alle eiendommer har eltavler og effektbrytere, men få utfører tilstrekkelig kontroll av disse. Når dette utstyret blir gammelt og det ikke finnes reservedeler lenger, kan konsekvensen være at bryterne ikke kan betjenes. I verste tilfelle kan det medføre flere dager med driftsstans.

- Nylig besøkte vi en kunde som opplevde tripp på en av hovedbryterne. Bryteren var omtrent 20 år gammel, og feilen skyldtes trolig mangel på vedlikehold samt slitte deler. Vi anbefalte kunden å skifte hovedbryter på bygget, men byggeieren valgte å vente. Senere skjedde det samme igjen, men denne gangen var det ikke mulig å koble bryteren inn igjen. Bygget sto da uten nettstrøm i lengre tid, sier Petter Eikeland Servicesjef Energy i Schneider Electric.

Forlenger anleggets levetid
Gjennom kontroll av kundens anlegg skal Bravida og Schneider Electric hjelpe med å sikre forlenget levetid på kundens anlegg.

- Schneider Electric er veldig fornøyd med å få Bravida som servicepartner. Gjennom avtalen kan vi bistå eiendomseiere med å sikre kontinuerlig drift av kritisk kraftdistribusjon. Hensikten med avtalen er å hjelpe Bravidas kunder med å kontrollere eltavler, eventuelt kartlegge tilstand og risiko for deretter å vurdere moderniseringstiltak. Moderne elektriske anlegg med kommunikasjon, måling, og fjernstyring tillater pålitelig og effektivt strømbruk for eiendomseiere, sier Maurizio Sandseter Mariani i Schneider Electric

- Vi tror det er et behov for bedre informasjon på området, både for mange av våre kunder og for andre eiendomsbesittere. Gjennom samarbeidet tilbyr vi kontroll, en statusrapport og forslag til nødvendige tiltak. Målet er å finne den økonomisk og teknisk mest fordelaktige løsningen for kunden, sier Stian Søhoel i Bravida.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.