Bravida-montører klare til å vedlikehold og modernisere eltavler i bygg/eiendommer i samarbeid med Schneider Electric Norge. (Foto: Bravida)

Sammen om vedlikehold av eltavler

Bravida Norge AS og Schneider Electric Norge AS signerte i går en samarbeidsavtale som gjør Bravida til en Schneider Electric Service Partner for modernisering og vedlikehold av eltavler.
Onsdag, 14 september, 2016 - 10:27

Kilde: Bravida/Schneider Electric

Alle eiendommer har eltavler og effektbrytere, men få utfører tilstrekkelig kontroll av disse. Når dette utstyret blir gammelt og det ikke finnes reservedeler lenger, kan konsekvensen være at bryterne ikke kan betjenes. I verste tilfelle kan det medføre flere dager med driftsstans.

- Nylig besøkte vi en kunde som opplevde tripp på en av hovedbryterne. Bryteren var omtrent 20 år gammel, og feilen skyldtes trolig mangel på vedlikehold samt slitte deler. Vi anbefalte kunden å skifte hovedbryter på bygget, men byggeieren valgte å vente. Senere skjedde det samme igjen, men denne gangen var det ikke mulig å koble bryteren inn igjen. Bygget sto da uten nettstrøm i lengre tid, sier Petter Eikeland Servicesjef Energy i Schneider Electric.

Forlenger anleggets levetid
Gjennom kontroll av kundens anlegg skal Bravida og Schneider Electric hjelpe med å sikre forlenget levetid på kundens anlegg.

- Schneider Electric er veldig fornøyd med å få Bravida som servicepartner. Gjennom avtalen kan vi bistå eiendomseiere med å sikre kontinuerlig drift av kritisk kraftdistribusjon. Hensikten med avtalen er å hjelpe Bravidas kunder med å kontrollere eltavler, eventuelt kartlegge tilstand og risiko for deretter å vurdere moderniseringstiltak. Moderne elektriske anlegg med kommunikasjon, måling, og fjernstyring tillater pålitelig og effektivt strømbruk for eiendomseiere, sier Maurizio Sandseter Mariani i Schneider Electric

- Vi tror det er et behov for bedre informasjon på området, både for mange av våre kunder og for andre eiendomsbesittere. Gjennom samarbeidet tilbyr vi kontroll, en statusrapport og forslag til nødvendige tiltak. Målet er å finne den økonomisk og teknisk mest fordelaktige løsningen for kunden, sier Stian Søhoel i Bravida.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.