Med en god porsjon optimisme engasjerer Comrod seg med master i kompositt materiale i kraftbransjen. Sentrale i satsingen er (f.v.) Sturla Strand, Ole Gunnar Fjelde (konsernsjef), Jostein Soppeland, Steinar Omdahl og Johannes Hareide.

Stadig flere leverandører presser på i kraftbransjen. Tradisjonsrike Comrod søker å posisjonere seg med kraftmaster i kompositt materialer. Konsernet investerer 50 til 60 millioner i en ny fabrikk på Tau ved Stavanger.

Det er NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) som i første omgang har åpnet døren. Der er 12 master på 66 kV-nivå under utskifting. Nå skjerpes innsatsen for å komme i leveranseposisjon i større bredde med kraftig markedsførings-krutt. Comrod har 80 prosent av sin virksomhet innrettet mot produksjon av teknologi for militære forsvar, med USA som et av de største og viktigste markedene. De øvrige 20 prosentene innretter seg i betydelig grad mot offshore- og marinemarkedet.

Selskapet ønsker bedienre balanse i sin kundeportefølje. Da var det nærliggende å rette seg inn mot kraftbransjen, hvor det er stor aktivitet og et historisk høyt investeringsnivå. Comrod mener å ha mye å bidra med i sitt nye markedssegment.  Produkter produsert i kompositt materiale strekker seg langt tilbake i tid. Dette skjer etter krevende kvalitetskriterier definert av olje- og offshoreindustrien, og med meget avansert produksjonsteknologi.

Økonomisk sett står vi støtt, forteller konsernsjef Ole Gunnar Fjelde. – I 2015 hadde vi en omsetning på 395 MNOK og et driftsresultat på 95 MNOK. Av konsernets overskudd benytter vi løpende 15/20 prosent på forskning og utvikling. Her i Norge har vi i underkant av 100 ansatte. Dessuten omfatter virksomheten fabrikker i Ungarn og Frankrike, samt utviklingsavdeling i Sverige og kontor og lager i USA.

Comrod deltar som utstiller på Achilles-Live arrangementet i The Qube på Gardermoen. Det er første gang konsernet på denne måten tar et markedsføringsmessig krafttak rettet mot kraftbransjen.