Skal gjøre offentlig transport grønnere

Enova skjerper innsatsen overfor offentlig transport. Et nytt støtteprogram skal bidra til økt bruk av elektrisitet både på sjø og land.
Onsdag, 7 september, 2016 - 09:28

Kilde: Enova

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri, men det krever et kraftig løft innen teknologi og innovasjon. Fylkeskommuner og kommuner står for store innkjøp, og vi ønsker å legge til rette for at de i større grad kan fremme teknologiutvikling og miljø gjennom innkjøpene sine, sier Rune Holmen, Enovas programsjef innen industri, transport og ny teknologi.

Stort potensial

Målet med det nye programmet Støtte til infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester er at batterier og eventuelt andre nullutslippsløsninger skal bli vanligere i offentlige transporttjenester.

– Hvis for eksempel helt eller delvis elektrisk drift blir standard for ferger og hurtigbåter, reduserer vi betydelige utslipp, og også på land er det store gevinster å hente. Norske busser alene slipper årlig ut 350 000 tonn CO2, og særlig bybusser vil være aktuelle for elektrifisering, sier Holmen.

Rutegående transport som det offentlige kjøper inn er ifølge Enova en viktig arena for å introdusere nye teknologier:

– Rutene er faste og til dels korte, så de teknologiske og økonomiske utfordringene er mindre enn på andre områder. Samtidig vil erfaringene ha mye å si utover det enkelte sambandet eller linjen. Særlig på de maritime løsningene er norsk leverandørindustri helt i front, så her har Norge en gyllen mulighet til virkelig å bidra i den globale klimakampen gjennom å spre teknologiene internasjonalt, sier Holmen.

Skal drive utviklingen framover

Med det nye støtteprogrammet vil Enova sikre at det offentlige kjøper inn mer energieffektive transporttjenester. Det innebærer at programmet vil endre seg over tid, for å kunne fortsette å drive teknologiutviklingen framover når nye løsninger er innarbeidet i markedet.

– Et eget program tillater oss å tilpasse tilbudet etter hvert som markedet utvikler seg. Blant annet kan vi gjennom krav til støttenivå og kostnadseffektivitet gradvis trappe ned overfor spesifikke løsninger, som for eksempel når bruk av batterier ikke lenger er dyrere enn alternativet eller de blir valgt uansett, sier Holmen.

Skreddersydd

Enova har allerede tildelt over 400 millioner kroner i støtte til landanlegg til lavutslippsferger i Hordaland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Mens pilot- og demonstrasjonsprosjekter fortsatt skal søke på Enovas program for ny teknologi, skal øvrige anbudsprosjekter nå sluses inn i det nye programmet.

– Disse prosjektene er spesielle, fordi de i tillegg til kravene i statsstøtteregelverket – som Enova forholder seg til – må ivareta kravene i regelverket for offentlige anskaffelser. Vi ser det derfor som mest hensiktsmessig å håndtere transportprosjekter knyttet til offentlige anbudsprosesser i et skreddersydd program som vi kan justere uten at det påvirker andre innsatsområder, sier Holmen.

På forsiden nå

Industrien kan sikre seg med lange, billige vindkraftkontrakter mot NorthConnect-prisøkingen, påpeker Energi Norge. Kabelen vil gjøre også disse kontraktene dyrere, kontrer Norsk Industri.
Arbeidere som bygger vindkraftanlegg for Norsk Vind i Bjerkreim i Rogaland, har arbeidskontrakter hvor de tjener under 100 kroner timen.
Nye turbiner skal installeres.
Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.
Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap. Det skal hete Elvia.
Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.