Mye tyder på at det kan gå mot et forbud mot kreosotimpregnerte stolper. Nå skjerpes posisjonene med nye aktører i stolpemarkedet. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Det brygger opp til stolpekrig. Med EU i front kan det gå mot et forbud mot bruk av kreosot. Det åpner markedet for alternativ stolpeteknologi.

Den kreosotimpregnerte stolpeskogen i landets tele- og strømnett går en usikker framtid i møte. En omfattende utskifting av gamle stolper er på gang. I nettselskapene er det også en tydelig bevegelse mot mer miljøvennlige stolper. Dette har fått leverandørindustrien til å våkne. Flere nye aktører er på vei inn i stolpemarkedet.

Stadig flere oppdager at stolpemarkedet har et betydelig forretningsmessig potensial. Det er først og fremst miljøbegrunnelser som trekker i positiv retning, men valg av alternativer begrunnes også med konkurransedyktige priser i forhold til levetid, HMS og vedlikehold.

Melbye Skandinavia var  de første til å introdusere stolper i kompositt materiale her i landet. De er produsert i og importert fra Canada. Nå har nye konkurrenter meldt seg på med master i tilsvarende materialer produsert i Norge. OPS Composite Solutions produserer nå et 100-talls slike master for Eidefoss Nett i sin fabrikk i Sørlandsparken i Kristiansand, og utfører tester for Statnett på en mastetype beregnet på høye spenningsnivåer.

Nå har tradisjonsrike Comrod meldt seg på. De bygger en helt ny fabrikk for produksjon av master i kompositt materiale på Tau ved Stavanger. Med en egenutviklet miljøstolpe, som blir produsert i Thailand, er også Linka AS på full fart inn i markedet. Det drar seg til i den norske stolpeskogen, og det blir spennende å følge den videre utviklingen.