Første halvår 2016 presterte NTE svakt bedre enn i samme periode i 2015. Nettvirksomheten var en viktig bidragsyter til det positive resultatet. (Illustrasjonsfoto: Ann Iren Jamtøy/NTE))

Svakt bedre i NTE

NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) hadde i første halvår en omsetning på 1354 MNOK (2015: 1307 MNOK). Driftsresultatet ble 325 MNOK (2015: 339 MNOK).
Onsdag, 7 september, 2016 - 09:17

Kilde: NTE

Periodens netto finanskostnader ble 117 MNOK (2015: 115 MNOK). Konsernets skattekostnad er i første halvår beregnet til 99 MNOK (2015: 115 MNOK). Periodens resultat ble 110 MNOK (2015: 104 MNOK). Justert for IFRS og vesentlige engangsposter ble periodens resultat 150 MNOK (2015: 117 MNOK).

NTE Energi

Gjennomsnittlig elspotpris for NO3 var 22,9 øre/kWh i første halvår 2016, som er 1,5 øre/kWh høyere enn i første halvår i 2015. Oppnådd kraftpris er høyere enn spotpris på grunn av prissikring, og endte på 24,0 øre/kWh mot 25,6 øre/kWh i 2015. NTE Energi produserte i første halvår 2 164 GWh vann- og vindkraft, som er 71 GWh høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Omsetningen i første halvår ble 442 MNOK, noe som er 18 MNOK lavere enn tilsvarende periode i 2015. Driftsresultatet ble 195 MNOK, som er 40 MNOK lavere enn i samme periode i 2015.

NTE Nett

NTE Nett hadde i første halvår en omsetning på 339 MNOK, som er 44 MNOK høyere enn omsetningen i første halvår 2015. Driftsresultatet ble 103 MNOK, som er 24 MNOK høyere enn første halvår 2015.

NTE Marked

NTE Marked hadde i første halvår en omsetning på 568 MNOK, 29 MNOK høyere enn tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet i første halvår ble 43 MNOK, som er 1 MNOK bedre enn tilsvarende periode i 2015.

Fiberbasert bredbånd viser fremgang, mens kraftsalget er svakt ned. Elektroinstallasjon leverer på linje med første halvår i fjor.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.