Om noen dager setter Clemens Kraft Tverråna kraftverk og Ullestad kraftverk i Hjelmeland kommune i ordinær drift. (Foto: Clemens Kraft)

Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk er ferdigstilt og Clemens Kraft er klar for offisiell åpning torsdag 29. september!

Kilde: Clemens Kraft

Utbyggingen har vært en stor suksess og er gjennomført i et strålende samarbeid med så vel Hjelmeland Kommune, grunneierne, Lyse Elnett samt meget dyktige entreprenører og leverandører.

Ullestad ble spenningsatt 2. mars 2016 og Tverråna 6. juni og har vært i prøvedrift siden.