Fra venstre: Peter Voser, styreleder i ABB; professor Ronnie Belmans, KU Leuven; Hubertus von Gruenberg, tidligere styreleder i ABB; Jef Beerten, prismottaker, KU Leven; Ulrich Spiesshofer, ABBs konsernsjef; Bazmi Husain, teknologisjef i ABB.

ABBs første forskningspris til ære for Hubertus von Gruenberg går til Dr. Jef Beerten fra KU Leuven i Belgia. Han mottar prisen på 300 000 dollar over tre år for pågående og banebrytende energiteknologi.

Kilde: ABB

Dr. Jef Beerten, som jobber ved universitetet i Leuven og EnergyVille og er postdoktor ved Research Foundation i Flandern, er den første mottageren av ABBs forskningspris til ære for tidligere styreleder Hubertus von Gruenberg. Dr. Beerten får prisen for sin doktoravhandling om modellering og styring av likestrømnett (Modeling and control of DC Grids). 

Han ble valgt ut blant 69 søkere fra ledende institusjoner over hele verden, som representer en stor bredde av disipliner. Prisen anerkjenner eksepsjonelt, akademisk arbeid innen energi og automatisering og er en av de største i sitt slag. Prisen vil bli delt ut hvert tredje år.

– Som den globale teknologi- og digitallederen vi er, er vi stolte over å støtte banebrytende forskning innen energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. Jeg gratulerer Jef Beerten med arbeidet han har utført, som har enestående relevans til konkrete problemstillinger innen kraft og automatisering, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

Jef Beertens avhandling gir ny innsikt i fenomenet som regulerer stabiliteten i høyspennings likestrøms kraftnett (HVDC), som samspiller med eksisterende høyspennings vekselstrømnett (HVAC). Punkt-til-punkt HVDC-forbindelser finnes allerede og er den mest effektive og kostnadseffektive metoden for overføring av store kraftmengder over lange avstander. Maskede HVDC-nett i samspill med eksisterende HVAC-infrastruktur byr på effektiv og kostnadseffektiv ruting av fornybar energi hele veien til sluttbrukeren. 

Nåværende verktøy for studier av storskala kraftsystemer (for eksempel hele kontinenter) er typisk designet for å forstå hvordan HVAC-nett oppfører seg. Jef Beerten har utviklet nye verktøy, modeller og metoder for å designe og styre maskede HVDC-nett som benytter raskt vekslende kraftelektronikk for konvertering fra vekselstrøm til likestrøm. Dette skal forbedre forståelsen av hvordan dagens HVAC-nett vil samhandle med fremtidens HVDC-nett. 

Jef Beerten tok sin doktorgrad i 2013 med den høyeste utmerkelse ved universitetet KU Leuven. Han har vært en av de viktigste medlemmene i forskningsgruppen til professor Ronnie Belmans, hans doktorgradsveileder, i åtte år.

– Jeg er stolt og glad for å motta den høythengende prisen. Jeg vil gjerne takke ABB for tildelingen og den unike muligheten dette gir meg til å fortsette mitt arbeid innen elektriske kraftsystemer. Den nye forskningen utfordrer tidligere tilnærming til modellering, styring og drift av kraftnett. Det minner oss på at vi må omfavne disse endringene ved å utfordre eksisterende paradigmer og tenke utenfor boksen, sier Dr. Beerten.

Med denne forskningsprisen tilbyr ABB neste generasjon forskere nødvendig støtte til å gjennomføre sine ideer og visjoner når de arbeider med å utvikle og presentere innovative resultater internasjonalt til et vitenskapelig publikum og næringsliv.

Vinneren ble kåret av en internasjonal jury som består av professor Robert Armstrong, Massachusetts Institute of Technology (MIT), professor Ulrike Grossner, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH Zürich), professor Nina Thornhill, Imperial College London, professor Zheyao Wang, Tsinghua University, Peking, Bazmi Husain, Chief Technology Officer i ABB og Dr. Hubertus von Gruenberg, styreleder i ABB fra 2007 til 2015.