Nettpartner Prosjekt skal bygge 53 betongfundamenter på en ny linje mellom Larvik og Porsgrunn for Skagerak Nett.

Skagerak Nett AS skal bygge ny ledning fra Dolven til Omslandsmyra i nærheten av Larvik i Vestfold fylke og Nettpartner Prosjekt har fått oppdraget med fundamentsarbeidet.

Kilde: Nettpartner

Linjen kommer som en følge av Jernbaneverkets etablering av dobbeltspor på strekningen Farriseidet – Porsgrunn. Ny omformerstasjon som sikrer kjørestrøm for jernbanen skal knyttes til Skagerak Netts 132 kV nett. 

Nettpartner Prosjekt har fått oppdraget med å bygge 53 betongfundamenter på linjen. Byggearbeidene som begynner i slutten av oktober vil i hovedsak bli utført av vårt datterselskap Powerline. 

Arbeidet varer frem til sommeren 2017. Prosjektet betyr arbeid for ca. 12 personer gjennom vinteren.