Altibox Bedrift skal levere fiber for 32 millioner kroner til fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. (Illustrasjon: Altibox)

Altibox vant storkontrakt

Altibox Bedrift vant fireårig datakom-kontrakt hos Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner (BTV).
Tirsdag, 11 oktober, 2016 - 09:46

Kilde: Lyse

I anbudskonkurransen om å levere bredbåndstjenester til de tre fylkeskommunene vant Altibox Bedrift foran Telenor, Broadnet og TDC (som har hatt avtale frem til nå). 

- Avtalen viser at arbeidet vi har gjort de siste årene for å styrke Altibox sitt fotavtrykk i det norske bedriftsmarkedet gir resultater. Vi er stolte og glade over kontrakten, som gir oss motivasjon til å stå på ytterligere for å ta markedsandeler i dette segmentet. Mer konkurranse betyr bedre tjenester og lavere priser for kundene, så det at vi vinner over de store aktørene er bra for både kundene og oss, sier Toril Nag, konserndirektør for Lyses televirksomhet.

Prosjektet har involvert Altibox-partnerne Viken Fiber, Fiber1, Kragerø Bredbånd, Sandefjord Bredbånd og Notodden Energi. Til sammen skal de levere over 160 aksesser.

- Partnerne våre har strukket seg langt for å nå flest mulig av aksessene fylkeskommunene ønsket. Det ga oss muligheter til å tilby konkurransedyktige priser og et godt dokumentert tilbud med beskrivelse av løsningene vi kunne tilby, sier direktør Bjørg Tomlin i Altibox Bedrift.

De tre fylkeskommunene er ivrige etter å få lys i kablene, derfor er målet å koble opp samtlige aksesser før året er omme. 

- BTV Innkjøp ser frem til å innlede samarbeidet. Altibox er en spennende aktør som har fleksible og fremtidsrettede løsninger, sier innkjøpsrådgiver Karl Petter Kristiansen i Telemark fylkeskommune.

Avtalen har verdi på opptil 32 millioner kroner inkludert opsjonsår.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.