I løpet av året vil en av fem husstander her i landet ha installert AMS-måler. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

AMS-måler til en av fem

Nærmere 500 000 husstander vil ha fått en smart strømmåler innen utgangen av året.
Fredag, 14 oktober, 2016 - 09:45

Kilde: NVE

Halvparten av strømkundene får besøk av montør som installer ny måler neste år, ifølge nettselskapenes planer. Det betyr at 70 prosent av husholdningene skal ha fått en ny og smartere strømmåler før kalenderen viser 2018.

Nettselskapenes arbeid med å installere nye smarte strømmålere er i ferd med å skyte fart, viser tall NVE har hentet inn fra nettselskapene. Alle husholdninger skal ha fått ny strømmåler innen 1. januar 2019. Totalt skal nettselskapene installere om lag 2,7 millioner smarte målere. 

Montørene må legitimere seg

Alle strømkunder vil i god tid før utskifting av måler, motta informasjon fra sitt lokale nettselskap om når installatøren kommer. Alle installatørene må legitimere seg slik nettselskapet har bestemt. Nettselskapet vil på forhånd opplyse om hva som er gyldig legitimasjon, og eventuelt oppgi øvrige kjennetegn på personen som skal gjøre jobben, som uniformering, merkede biler og liknende. 

Bedre informasjon om eget strømforbruk

Med de smarte målerne blir det slutt på at strømkundene selv må lese av strømmen. De nye målerne vil også gi forbrukerne bedre informasjon om strømforbruket, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av strømforbruk. 

Det er strømkundene som betaler for de nye strømmålerne over nettleien. De økte kostnadene tilsvarer om lag 1,5 øre per kWh. De aller fleste nettselskap vil imidlertid bruke de smarte målerne, som gir to-veis kommunikasjon mellom strømkunde og nettselskap, til å holde kostnadene til investeringer og drift av nettet nede. Lavere kostnader betyr lavere nettleie.

Smarte målere kan registrere og feilmelde avbrudd, jordfeil og spenningsavvik.. Dette vil medføre større sikkerhet, hurtigere feilretting og økt kvalitet i strømnettet. 

NVE følger med

NVE vil følge utrullingen av smarte målere nøye de neste månedene og årene, og planlegger å gjennomføre 2-3 rapporteringer om selve installasjonsprosessen i løpet av 2017.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.