I løpet av året vil en av fem husstander her i landet ha installert AMS-måler. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

AMS-måler til en av fem

Nærmere 500 000 husstander vil ha fått en smart strømmåler innen utgangen av året.
Fredag, 14 oktober, 2016 - 09:45

Kilde: NVE

Halvparten av strømkundene får besøk av montør som installer ny måler neste år, ifølge nettselskapenes planer. Det betyr at 70 prosent av husholdningene skal ha fått en ny og smartere strømmåler før kalenderen viser 2018.

Nettselskapenes arbeid med å installere nye smarte strømmålere er i ferd med å skyte fart, viser tall NVE har hentet inn fra nettselskapene. Alle husholdninger skal ha fått ny strømmåler innen 1. januar 2019. Totalt skal nettselskapene installere om lag 2,7 millioner smarte målere. 

Montørene må legitimere seg

Alle strømkunder vil i god tid før utskifting av måler, motta informasjon fra sitt lokale nettselskap om når installatøren kommer. Alle installatørene må legitimere seg slik nettselskapet har bestemt. Nettselskapet vil på forhånd opplyse om hva som er gyldig legitimasjon, og eventuelt oppgi øvrige kjennetegn på personen som skal gjøre jobben, som uniformering, merkede biler og liknende. 

Bedre informasjon om eget strømforbruk

Med de smarte målerne blir det slutt på at strømkundene selv må lese av strømmen. De nye målerne vil også gi forbrukerne bedre informasjon om strømforbruket, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av strømforbruk. 

Det er strømkundene som betaler for de nye strømmålerne over nettleien. De økte kostnadene tilsvarer om lag 1,5 øre per kWh. De aller fleste nettselskap vil imidlertid bruke de smarte målerne, som gir to-veis kommunikasjon mellom strømkunde og nettselskap, til å holde kostnadene til investeringer og drift av nettet nede. Lavere kostnader betyr lavere nettleie.

Smarte målere kan registrere og feilmelde avbrudd, jordfeil og spenningsavvik.. Dette vil medføre større sikkerhet, hurtigere feilretting og økt kvalitet i strømnettet. 

NVE følger med

NVE vil følge utrullingen av smarte målere nøye de neste månedene og årene, og planlegger å gjennomføre 2-3 rapporteringer om selve installasjonsprosessen i løpet av 2017.

På forsiden nå

Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.
Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap. Det skal hete Elvia.
Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.