I løpet av året vil en av fem husstander her i landet ha installert AMS-måler. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

AMS-måler til en av fem

Nærmere 500 000 husstander vil ha fått en smart strømmåler innen utgangen av året.
Fredag, 14 oktober, 2016 - 09:45

Kilde: NVE

Halvparten av strømkundene får besøk av montør som installer ny måler neste år, ifølge nettselskapenes planer. Det betyr at 70 prosent av husholdningene skal ha fått en ny og smartere strømmåler før kalenderen viser 2018.

Nettselskapenes arbeid med å installere nye smarte strømmålere er i ferd med å skyte fart, viser tall NVE har hentet inn fra nettselskapene. Alle husholdninger skal ha fått ny strømmåler innen 1. januar 2019. Totalt skal nettselskapene installere om lag 2,7 millioner smarte målere. 

Montørene må legitimere seg

Alle strømkunder vil i god tid før utskifting av måler, motta informasjon fra sitt lokale nettselskap om når installatøren kommer. Alle installatørene må legitimere seg slik nettselskapet har bestemt. Nettselskapet vil på forhånd opplyse om hva som er gyldig legitimasjon, og eventuelt oppgi øvrige kjennetegn på personen som skal gjøre jobben, som uniformering, merkede biler og liknende. 

Bedre informasjon om eget strømforbruk

Med de smarte målerne blir det slutt på at strømkundene selv må lese av strømmen. De nye målerne vil også gi forbrukerne bedre informasjon om strømforbruket, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av strømforbruk. 

Det er strømkundene som betaler for de nye strømmålerne over nettleien. De økte kostnadene tilsvarer om lag 1,5 øre per kWh. De aller fleste nettselskap vil imidlertid bruke de smarte målerne, som gir to-veis kommunikasjon mellom strømkunde og nettselskap, til å holde kostnadene til investeringer og drift av nettet nede. Lavere kostnader betyr lavere nettleie.

Smarte målere kan registrere og feilmelde avbrudd, jordfeil og spenningsavvik.. Dette vil medføre større sikkerhet, hurtigere feilretting og økt kvalitet i strømnettet. 

NVE følger med

NVE vil følge utrullingen av smarte målere nøye de neste månedene og årene, og planlegger å gjennomføre 2-3 rapporteringer om selve installasjonsprosessen i løpet av 2017.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.