Troms Kraft anker den meget omtalte saken mot tidligere revisor i Kraft&Kultur Elisabeth Simonsson og revisjonsfirmaet Grant Thornton til Svea hovrätt. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Anke på 70 sider

Troms Kraft har nå levert fullstendig anke av dommen fra Stockholms tingsrätt av 8. juli 2016, i saken mot revisor i Kraft&Kultur, Elisabeth Simonsson og revisjonsfirmaet Grant Thornton.
Onsdag, 5 oktober, 2016 - 08:41

Kilde: Troms Kraft

En anke på 70 sider er levert til Svea hovrätt. Troms Kraft mener at de lave krav til aktsom revisjon som Stockholms tingsrätt stillte ikke kan aksepteres. Den som engasjerer en revisor må kunne kreve og forvente at revisoren utfører sitt oppdrag med større aktsomhet.

Troms Kraft finner sterk støtte i den svenske Revisornämndens vurdering. Revisornämnden konkluderte med at revisjonen i Kraft&Kultur ikke var tilstrekkelig utført, og ga revisor Elisabeth Simonsson en disiplinær advarsel. Simonsson anket saken til Förvaltningsrätten, men fikk ikke medhold. Med bakgrunn i dette fremstår Stockholms tingsrätts dom urimelig og må overprøves.

Det forholdet at Grant Thornton ikke aksepterer eget ansvar, såkalt prinsippalansvar, men hevder at det har vært et personlig oppdrag for Elisabeth Simonsson, er også så oppsiktsvekkende at Troms Kraft mener at saken må prøves for en høyere rettsinstans.

Troms Kraft har med forundring notert at Grant Thornton og Elisabeth Simonsson hevder at et eventuelt ansvar må begrenses til MSEK 67, ettersom Grant Thornton kun er forsikret oppad til dette beløpet. Etter Troms Krafts vurdering kan et revisjonsfirma som Grant Thornton ikke bruke lav forsikringsdekning som begrunnelse for ansvarsbegrensning. At man ikke har valgt å forsikre seg bedre skal ikke ramme de som har lidt skade av mangelfullt utført revisjon.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.