Ikke levert kraft i 2015 utgjorde 21 GWh, mens levert kraft var om lag 116 TWh. Illustrasjonsfoto: Statnett

Bare 0,1 prosent avbrudd i kraftleveransene

Leveringspåliteligheten til norske nettselskap var på hele 99,985 prosent i 2015, viser NVEs avbruddsstatistikk. Flere små nettselskaper markerer seg godt på statistikken.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:44

Kraftforsyningen i Norge er pålitelig. Den gjennomsnittlige norske strømkunde opplevde i 2015 bare 0,3 varslede avbrudd og 1,8 ikke-varslede avbrudd.

Resultatet er omtrent som i 2014. NVEs statistikk omfatter kraftleveranser fra 123 rapporteringspliktige nettselskap til 2,95 millioner sluttbrukere.

Uvær i vest og nord

Lavest leveringspålitelighet hadde fylkene Hordaland, Nordland og Troms, og det skyldtes kraftige stormer i 2015.

Knut Lockert, daglig leder i Defo (Distriktenes energiforening), har gått gjennom statistikken og funnet at små og mellomstore selskaper er best på leveringskvalitet. Man må ned på 10. plass for å finne et av de større selskapene, Hafslund.

Hemsedal topper

– NVEs årlige avbruddstatistikk viser at Hemsedal Energi er Norges mest pålitelige selskap når det gjelder fraværet av langvarige strømavbrudd, foran Årdal Energi og Klepp Energi på henholdsvis andre og tredje plass, skriver Lockert på Defo.no.

Han mener statistikken viser med all tydelighet at det jobbes godt i mange av de små og mellomstore energiverkene.

Hemsedal Energi KF er kommunens eget nettselskap, og har vært det siden 1936. – I dag har kommunen og kundene grunn til å være stolte av energiverket sitt, skriver Defo-sjefen.

På forsiden nå

Venter på skatte-avklaring.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har utredet utjevning av nettleie.
Tonje Foss (48) er ansatt som ny strategidirektør i Enova.
Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.