Her overleverer adm.direktør Oluf Ulseth (t.v) i Energi Norge oppfordringen om å trekke forslaget om økning i grunnrenteskatten på vannkraft i statsbudsjettet for 2017 til stortingsrepresentant Terje Breivik, sentralt medlem for Venstre i Finanskomiteen på Stortinget. (Foto: Tore Halvorsen)

Ber regjeringen besinne seg

Trekk tilbake forslaget om å øke grunnrenteskatten på vannkraft i statsbudsjettet for 2017. Det er oppfordringen fra ti sentrale aktører i norsk vannkraftmiljø.
Onsdag, 12 oktober, 2016 - 13:54

Med Energi Norge og Norsk industri i front ble denne oppfordringen sendt av sted til Stortinget på en frokostmøte i dag. Den som fikk i oppdrag å bringe den videre var Terje Breivik, profilert representant for Venstre i Finanskomiteen. Oppfordringen er klar og tydelig. Fornybarnæringen må med i det grønne skatteskiftet.

Til grunn for det koordinerte utspillet ligger en rapport om de langsiktige konsekvensene av dagens vannkraftbeskattning, utført for Energi Norge og Norsk Industri, av Pöyry Management Consulting. Den er ikke nådig i sine konklusjoner. Dersom grunnrenteskatten økes legges en drepende demper på lønnsomheten i norske vannkraftinvesteringer. Veien mot det grønne skiftet vil bli vesentlig lengre og tyngre å gå.

Mange TWh med vannkraft vil bli stående ubygd, og i mangelen på prosjekter risikerer flere tusen arbeidsplasser å forsvinne. Vi kan stå overfor en svekkelse av kompetanse som vil ha konsekvenser langt inn i fremtiden. I Sverige legges forholdene, på flere måter, til rette for fortsatt vekst og utvikling i fornybarmarkedet. Mye tyder på at fremtidig etterspørselsvekst i det norske fornybarmarkedet vil dekkes inn av svensk vindkraft.

Under frokostmøtet i dag tidlig ble det satt bredt perspektiv på rammebetingelsene for norsk vannkraft. Med vedvarende lave strømpriser, økonomisk nedgradering av stadig flere av landets energiselskaper og en urimelig hard beskatning er det ikke mange lyspunkter å skimte på veien inn i vintermørket.

For å være konkret; mens svenske myndigheter letter på skattetrykket i sitt fornybarmarked med fem milliarder kroner, foreslår de som sitter med styringen her i landet en økning i grunnrenteskatten på fem prosent. Det var mange sterke reaksjoner på dette under frokostmøtet i dag tidlig.

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.