Med samarbeidspartnere strekker Agder Energi seg mot utvikling av et intelligent nett, lagret i intelligent nettsky. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Bygger intelligent nett

Agder Energi, Microsoft og Powel AS annonserte i går på Nordic Edge Expo-arrangementet, som i disse dager pågår i Stavanger, at de samarbeider om et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett for fremtiden.
Fredag, 7 oktober, 2016 - 08:57

Kilde: Agder Energi

Prosjektet anvender intelligent teknologi for å skape en banebrytende smartnett løsning, som skal forberede nettet på økt integrering av fornybar energi og vårt økte energiforbruk. Microsofts intelligente nettskyplattform Azure, PowerBI og Azure IoT Hub, i kombinasjon med ekspertise fra Powel, skal gi Agder Energi en løsning som vil forbedre integrering av nye energiressurser, inkludert kontroll av enheter i nettet og prediktive prognoser for situasjonsforståelse.

- I Agder Energi ønsker vi å benytte oss av ny teknologi for å gjøre strømnettet mer effektivt, mer forutsigbart og mer fleksibelt. Vi ønsker å ta steget fra å kun produsere energi til å bli en energipartner med en mer aktiv rolle i forhold til våre kunder. Sammen med våre partnere i Microsoft og Powel ønsker vi å være innovative i måten vi løser utfordringene med strømnettet, sa konsernsjef i Agder Energi, Tom Nysted.

Samtidig som det har vært enorme fremskritt innenfor energiteknologi i det siste tiåret, har man ikke sett de samme fremskrittene når det gjelder elektriske nett, hverken i Norge eller på verdensbasis. Strømnettet er allerede avhengig av store investeringer for å holde tritt med økende energiforbruk; nå blir nettet i tillegg utfordret til å utnytte nye ressurser som kan tilføre produksjon og fleksibilitet til nettet i perioder med høy etterspørsel, gjennom ressurser som solcellepaneler på hustak, batterier, smarte hjem og fasiliteter.

Piloten skal vise hvordan nettselskap kan implementere intelligente skybaserte nettløsninger for å nyttiggjøre seg av en rekke fordeler i forhold til energi og bærekraftighet. Løsningen vil muliggjøre energisparing og enklere integrasjon av fornybar energi til nettmiksen. Samtidig vil den bety økonomisk gevinst for sluttkunden ved at den reduserer dyr topplast i perioder med høy etterspørsel og kapitalinvestering.

- Vi drar nytte av vår sterke domeneekspertise og er integrasjons- og prognosepartner i dette prosjektet hvor vi skal sørge for sømløs integrasjon av Agder Energis SCADA til Azure IoT Hub og levere prognoser for etterspørsel og produksjon av vind- og solenergi i regionen. Vi er glade for å kunne jobbe tett sammen med Agder Energi og Microsoft og sammen jobbe mot radikal innovasjon i energibransjen, sier administrerende direktør i Powel, Bård Benum.

Piloten skal driftes fra en av Agder Energis transformatorstasjoner som allerede er oppe i 120 prosent av sin kapasitet flere ganger i året. Teknologien vil gjøre det enklere for operatørene å forutsi etterspørsel og ta i bruk distribuerte ressurser. Dette vil resultere i redusert slitasje på transformatorstasjonen og dermed økonomisk gevinst ved at man slipper å oppgradere stasjonen. Partene forventer etter hvert å bygge videre på disse resultatene slik at de kan utføre automatisk balansering av fornybar energi og topplastkontroll i nær sanntid.

- Fornybare energiressurser og fremskritt innen intelligent skyteknologi har ført til en digital omstilling av nettdrift og muligheter til å utforske nye forretningsmodeller. Muliggjøring av løsninger som Agder Energi sin vil føre til kraftig fremdrift innen utbredt fornybar og distribuert kraftproduksjon. Dette betyr en lys fremtid for energisektoren og for en bærekraftig verden, sa Kevin Dallas, Microsoft Corporate Vice President of IoT Business Development.

Relevanse i forhold til Norge

Selv om prosjektet har fokus på en bestemt transformatorstasjon med lastutfordringer er ikke dette et unikt problem. Utbredt bruk av programvare for nettdrift, som effektivt håndterer nye energikilder som et nettverk av IoT-ressurser, har potensiale til å bøte på kostnadene av ny maskinvareinfrastruktur for det norske kraftnettet. Partnerne tar sikte på å demonstrere en digital omstilling som vil gjøre det mulig for andre i bransjen å se til Norge som et ledende eksempel innenfor energi og tingenes internett.

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.