Det er fiskale avgifter og politisk styrt økning av nettleien som er de viktigste driverne i at strømprisen så langt i høst har lagt betydelig på seg. (Illustrasjonsfoto: Statnett)
Fredagskommentar:

Det er vi som betaler

Når det passer sånn er strømpris et populært tema i massemediene. Ofte er det så som så med faktagrunnlaget for de fete overskriftene.
Fredag, 21 oktober, 2016 - 08:01

I vannkraftlandet Norge forstår de fleste av oss at strømprisen varierer med temperatursvingninger og mengden av nedbør. Det er natur og klima som styrer prisen vi må betale for strømmen. Men mest av alt er strømprisene politisk styrte, noe som må kunne karakteriseres som et oppsiktsvekkende paradoks i et av verdens mest liberaliserte strømmarkeder.

Strømprisen er sammensatt av de tre komponentene strømpris, nettleie og avgifter. Til tross for at fyllingen av landets vannkraftmagasiner generelt sett er god årstiden tatt i betraktning, har det vært en betydelig økning i strømprisen så langt i høst. Noe skyldes kvalifiserte gjetninger om at vi vil få en kald og nedbørsfattig senhøst og vinter. Her er det markedet, eller mer presist; tilbud og etterspørsel frem i tid som er utslagsgivende.

Nettleie og avgifter befinner seg i monopoldelen av strømmarkedet. Her er det politikerne som bestemmer. I dette miljøet er det åpenbart et flertall som mener at folk flest betaler for lite for strømmen. De har ikke engang antydning til rødme i ansiktet når de plusser på i avgifter og nettleie. Det er deg og meg som må betale for milliardinvesteringer i det sentrale strømnettet. Det er vi som bærer kostnadene for utbygging og forsterkning av en infrastruktur som tar i mot stadig større mengder fornybar energi produsert i kraftverk med offentlige eiere.

I øyeblikket er selve strømprisen relativt sett lav, men når tilgangen kniper seg til vil også den fyke i været. Vi må punge ut, mens kassene til offentlige eiere av fornybar kraftproduksjon fylles opp. Det kan legges til rette for en ny utbyttefest på vår bekostning. Det er slik mekanismene i strømmarkedet fungerer. Noen vil kalle det skjult skattlegging. Det er det ikke vanskelig å være enig i.

På forsiden nå

Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.