I Norge var Agder Energi & LOS først ute med splitt av forretningsprosesser og IT-system mellom kraft og nett med Enoro-teknologi. (Illustrasjon Enoro)

Enoro har signert avtale om levering av Enoro CIS til Nordic Green Energy (NGE) i Sverige og Finland.

Kilde: Enoro

NGE er det første kraftselskapet i Norden som selger energi kun fra fornybare energikilder, og det første kraftselskapet til å ta i bruk Enoro CIS i både Sverige og Finland. Enoro CIS vil digitalisere NGEs kundeoperasjoner og redusere driftskostnadene.

Enoro CIS vil håndtere kundeservice og fakturering av NGEs over 140 000 energikunder i Sverige og Finland. Kundeinformasjonssystemet vil bli tatt i bruk i både Sverige og Finland i 2017. Kontrakten styrker Enoros posisjon ytterliggere i det nordiske markedet ilag med kontrakten som ble inngått med Fortum i august. Kontrakten med NGE har en verdi på flere millioner kroner.

«Med Enoro CIS kan vi tilby våre kunder en førsteklasses kundeopplevelse. Enoro CIS vil automatisere og digitalisere vår kundeoperasjoner samtidig som det reduserer våre driftskostnader og øker kvaliteten på tjenestene våre. Enoro var det beste valget for oss fordi de er innovative og har kompetanse på digitalisering til kundens fordel. Enoro har en tydelig roadmap framover. Vi er trygge på at Enoro CIS vil gi våre kunder den beste opplevelsen på tross av den omveltningen som nå skjer i energibransjen,» sier Jan Johnsen, CEO, Nordic Green Energy.

«Vi er stolte av å kunne støtte NGEs visjon om en bærekraftig utvikling av samfunnet. Enoro CIS vil styrke forholdet mellom NGE og kunden, ved å være tilgjengelige gjennom flere digitale kanaler. Enoro CIS vil støtte NGE i det å drive kosteffektive operasjoner gjennom høy grad av skalerbarhet og automatiserte forretningsprosesser. Vi gleder oss over å kunne ønske NGE velkommen til det største CIS fellesskapet i Norden med over 100 andre aktører,» sier Stian Madsen, CEO, Enoro CIS.