Med et rehabilitert og utvidet Nedre Røssåga kraftverk, her med en illustrasjon fra byggeperioden, setter Statkraft i dag et av landets største vannkraftverk i drift. (Foto: Statkraft)

I dag åpnes vannkraftverket Nedre Røssåga i Nordland etter en omfattende rehabilitering og utvidelse. Kraftverket er nå et av Norges største og vil produsere 2,15 TWh elektrisitet per år, som tilsvarer 1,6 prosent av Norges totale produksjon.

Kilde: Statkraft

Åpningen foretas av statssekretær Kjell-Børge Freiberg fra Olje- og energidepartementet og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Nedre Røssåga kraftverk, som ble satt i drift på 1950-tallet, ligger i Hemnes kommune og utnytter fallet mellom Stormyrbassenget og Korgen. Kraftverket er heleid av Statkraft.

Rehabiliteringen og utvidelsen startet våren 2012 og er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. Prøvedrift har pågått siden månedsskiftet juli-august.

Den totale kapasiteten i Nedre Røssåga er økt fra 250 MW til 350 MW. Total årlig produksjon øker med ca. 200 GWh til omtrent 2150 GWh, tilsvarende behovet til mer enn 100.000 norske husstander.

I den gamle kraftstasjonen er tre eksisterende aggregater rehabilitert, mens tre aggregater er tatt ut av drift. Samtidig er det bygget en helt ny kraftstasjon med ett stort aggregat. Den nye stasjonen er bygget i fjellet i kort avstand fra den gamle.

Nye vannveier er delvis drevet med tunnelboremaskin, for første gang i Norge på flere tiår. Totalt er det drevet 19 km tunneler. I perioder har opp mot 300 personer jobbet på anlegget. Hele prosjektet har en kostnadsramme på ca. 2 milliarder kroner.

Prosjektet har en positiv miljøeffekt. Parallelt med at kraftproduksjonen øker, forbedres forholdene for laks og sjøørret i Røssåga. Elva får blant annet tilbake en lakseførende strekning som står for 30 prosent av gytegrunnlaget i hele Røssåga-vassdraget.