Et betydelig innvesteringsfall i kraftforsyningen kan resultere i bortfall av flere tusen årsverk, her illustrert med montasje av generator i Embretsfoss 4 kraftverk i Modum i Buskerud. (Foto: Glitre Energi)

Flere tusen årsverk kan forsvinne

Et betydelig fall i investeringer i kraftforsyningen kan gi en sysselsettingssvikt på flere tusen årsverk.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 08:50

Dette fremgår av rapporten «Langsiktige konsekvenser av dagens vannkraftbeskatning», som Pöyry Management Consulting (Norway) har utarbeidet for Energi Norge og Norsk Industri.

Kraftforsyningen sysselsetter direkte ca. 15 500 ansatte. I tillegg kommer tilknyttede arbeidsplasser i leverandørindustrien. I følge beregninger som Pöyry har gjort kan et fall på 11-12 milliarder kroner i nye kraftanlegg og opprustning og utvidelser i eldre anlegg (O/U) gi en samlet sysselsettingssvikt på 8000 årsverk, eller rundt 1600 årsverk per år om man forutsetter at prosjektene kunne vært realisert over en periode på fem år. I tillegg kommer redusert sysselsetting pga. utsatt rehabilitering i størrelsesorden 560 årsverk.

Samlet sett betyr det 2 160 færre heltidsarbeidsplasser i anleggsvirksomhet per år som følge av lavere investeringsaktivitet, eller om lag 11 000 årsverk over femårsperioden.

Mens sysselsettingseffekten i anleggsperioden er betydelig har den begrenset effekt i driftsfasen. De fleste prosjektene i O/U er knyttet til eksisterende anlegg og infrastruktur. Eksisterende bemanning vil derfor kunne ivareta både drift og vedlikehold. I tillegg kan rehabilitering bidra til redusert vedlikeholdsbehov, og dermed redusert behov for driftspersonell. 

På forsiden nå

Industrien kan sikre seg med lange, billige vindkraftkontrakter mot NorthConnect-prisøkingen, påpeker Energi Norge. Kabelen vil gjøre også disse kontraktene dyrere, kontrer Norsk Industri.
Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.
Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap. Det skal hete Elvia.
Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.