Et betydelig innvesteringsfall i kraftforsyningen kan resultere i bortfall av flere tusen årsverk, her illustrert med montasje av generator i Embretsfoss 4 kraftverk i Modum i Buskerud. (Foto: Glitre Energi)

Flere tusen årsverk kan forsvinne

Et betydelig fall i investeringer i kraftforsyningen kan gi en sysselsettingssvikt på flere tusen årsverk.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 08:50

Dette fremgår av rapporten «Langsiktige konsekvenser av dagens vannkraftbeskatning», som Pöyry Management Consulting (Norway) har utarbeidet for Energi Norge og Norsk Industri.

Kraftforsyningen sysselsetter direkte ca. 15 500 ansatte. I tillegg kommer tilknyttede arbeidsplasser i leverandørindustrien. I følge beregninger som Pöyry har gjort kan et fall på 11-12 milliarder kroner i nye kraftanlegg og opprustning og utvidelser i eldre anlegg (O/U) gi en samlet sysselsettingssvikt på 8000 årsverk, eller rundt 1600 årsverk per år om man forutsetter at prosjektene kunne vært realisert over en periode på fem år. I tillegg kommer redusert sysselsetting pga. utsatt rehabilitering i størrelsesorden 560 årsverk.

Samlet sett betyr det 2 160 færre heltidsarbeidsplasser i anleggsvirksomhet per år som følge av lavere investeringsaktivitet, eller om lag 11 000 årsverk over femårsperioden.

Mens sysselsettingseffekten i anleggsperioden er betydelig har den begrenset effekt i driftsfasen. De fleste prosjektene i O/U er knyttet til eksisterende anlegg og infrastruktur. Eksisterende bemanning vil derfor kunne ivareta både drift og vedlikehold. I tillegg kan rehabilitering bidra til redusert vedlikeholdsbehov, og dermed redusert behov for driftspersonell. 

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.