En rapport som Energi Norge har fått utarbeidet viser at fortsatt subsidiering av landbasert vind- og solkraft i Europa undergraver klimaomstillingen. (Illustrasjonsfoto: Karsten Würth/Multiconsult)

Fornybarstøtte undergraver klimaomstilling

En ny rapport viser at støtteordninger, som er ment som hjelp for mer fornybar produksjon, er i ferd med å undergrave klimaomstillingen i Europa.
Mandag, 17 oktober, 2016 - 09:27

Kilde: Energi Norge

Energi Norge har fått utarbeidet en rapport som viser at fortsatt subsidiering av modne teknologier, som landbasert vind- og solkraft i Europa, undergraver klimaomstillingen i Europa. Støtten undergraver karbonprisen i EUs kvotemarked, bidrar til fossil overkapasitet, utsetter utvikling av fleksible løsninger og fordyrer klimaomstillingen.

Gal ressursbruk

Rapporten var et av temaene under foredraget «Samarbeid for å nå klima- og energimål – et næringslivsperspektiv» som næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge holdt under Norges Energidager denne uken.

– Rapporten viser at det blir gal ressursbruk å fortsette å støtte modne fornybarteknologier etter 2020. Europa og særlig Norden bør nå konsentrere den offentlige innsatsen mot utslippsfri energibruk, særlig innenfor transport og bygg. Dette gir i tillegg til direkte klimanytte og bedre luft, økt energieffektivitet, høyere fornybarandel og bedret forsyningssikkerhet, sier Kroepelien.

Fortsatt støtte forsterker problemene

Thema, som på oppdrag fra Energi Norge har utarbeidet rapporten, peker på at utfasing bør skje når teknologiene er modne, og begrunner dette nærmere ut fra erfaringsbasert- og økonomisk analyse. De avviser en tilnærming ut fra lønnsomheten til teknologiene i markedet. Rapporten viser også at fortsatt støtte forsterker problemene med fossil overkapasitet, undergraver karbon-prisen, utsetter utvikling av fleksibilitetsløsninger og utløser behov for ytterligere støtte.

Kroepelien peker på at avvikling av støtte må skje sammen med en styrking av kvotesystemet ETS, avvikling av støtte til fossil energi og styrking av energimarkedet.

– Rapporten viser hvordan Europa står ved et veiskille i energi- og klimapolitikken. Vi håper Kommisjonens forslag til fornybardirektiv, markedsdesign og styringsstruktur, som er ventet i desember, tar oss ut av denne grøften. Det betyr mye for lønnsomheten til den norske rene, regulerbare vannkraften, avslutter han.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.