En rapport som Energi Norge har fått utarbeidet viser at fortsatt subsidiering av landbasert vind- og solkraft i Europa undergraver klimaomstillingen. (Illustrasjonsfoto: Karsten Würth/Multiconsult)

Fornybarstøtte undergraver klimaomstilling

En ny rapport viser at støtteordninger, som er ment som hjelp for mer fornybar produksjon, er i ferd med å undergrave klimaomstillingen i Europa.
Mandag, 17 oktober, 2016 - 09:27

Kilde: Energi Norge

Energi Norge har fått utarbeidet en rapport som viser at fortsatt subsidiering av modne teknologier, som landbasert vind- og solkraft i Europa, undergraver klimaomstillingen i Europa. Støtten undergraver karbonprisen i EUs kvotemarked, bidrar til fossil overkapasitet, utsetter utvikling av fleksible løsninger og fordyrer klimaomstillingen.

Gal ressursbruk

Rapporten var et av temaene under foredraget «Samarbeid for å nå klima- og energimål – et næringslivsperspektiv» som næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge holdt under Norges Energidager denne uken.

– Rapporten viser at det blir gal ressursbruk å fortsette å støtte modne fornybarteknologier etter 2020. Europa og særlig Norden bør nå konsentrere den offentlige innsatsen mot utslippsfri energibruk, særlig innenfor transport og bygg. Dette gir i tillegg til direkte klimanytte og bedre luft, økt energieffektivitet, høyere fornybarandel og bedret forsyningssikkerhet, sier Kroepelien.

Fortsatt støtte forsterker problemene

Thema, som på oppdrag fra Energi Norge har utarbeidet rapporten, peker på at utfasing bør skje når teknologiene er modne, og begrunner dette nærmere ut fra erfaringsbasert- og økonomisk analyse. De avviser en tilnærming ut fra lønnsomheten til teknologiene i markedet. Rapporten viser også at fortsatt støtte forsterker problemene med fossil overkapasitet, undergraver karbon-prisen, utsetter utvikling av fleksibilitetsløsninger og utløser behov for ytterligere støtte.

Kroepelien peker på at avvikling av støtte må skje sammen med en styrking av kvotesystemet ETS, avvikling av støtte til fossil energi og styrking av energimarkedet.

– Rapporten viser hvordan Europa står ved et veiskille i energi- og klimapolitikken. Vi håper Kommisjonens forslag til fornybardirektiv, markedsdesign og styringsstruktur, som er ventet i desember, tar oss ut av denne grøften. Det betyr mye for lønnsomheten til den norske rene, regulerbare vannkraften, avslutter han.

På forsiden nå

Venter på skatte-avklaring.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har utredet utjevning av nettleie.
Tonje Foss (48) er ansatt som ny strategidirektør i Enova.
Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.