Konkurransen i gassmarkedet hadde positiv innflytelse på strømprisen i september. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Full gass i strømprisen

Hardere konkurranse i gassmarkedet bidro til lavere strømpriser i september.
Onsdag, 5 oktober, 2016 - 08:57

Kilde: LOS Energy

Prisen for strøm på Østlandet ble 23,2 øre/kWh i september, og det er nesten 25 prosent lavere enn snittprisen for september de siste ti årene. Faktisk er prisen for første høstmåned lavere enn strømprisen i både juni og juli, og det er uvanlig. Strømprisen så langt i år er også 25 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene.

Strømprisen er normalt noe høyere i september sammenlignet med sommermånedene, ikke minst når måneden byr på så lite nedbør som i år. At prisen likevel er lavere, skyldes i stor grad bevegelser i relaterte råvaremarkeder, og helt spesielt; gassmarkedet.

Gassmarkedet er i ferd med å bevege seg fra kontinentale markeder til et globalt marked. Det påvirker vår strømpris, forklarer Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

I Europa brukes blant annet gass og kull til produksjon av elektrisitet. Ettersom Norden og kontinentet er sammenkoblet med strømkabler, vil produksjons- og prisendringer et sted påvirke prisen alle andre steder.

- I råvaremarkedene er vi vant til et globalt perspektiv på alt fra olje, jern, og korn til ferdigprodukter. Distribusjonskostnader har imidlertid gjort gassmarkedet til en sinke når det gjelder globaliseringen. Først de siste årene har flytende gass, fraktet på skip, hatt en kraftig økning i markedsandeler, både fordi distribusjonen er blitt rimeligere, men også fordi gass utvinnes svært rimelig i blant annet Midtøsten, USA og Australia, sier Myhre.

- Økt tilbud av gass har gitt stort prispress i Europa. Det har resultert i et uvanlig fenomen: Det har vært billigere å produsere elektrisitet med gass enn med kull. Men mot vinteren stiger etterspørselen etter gass til oppvarming, og det er derfor ventet at gassprisen vil stige og at kull igjen blir rimeligste innsatsfaktor for strømproduksjon, sier Myhre.

- Hard konkurranse mellom kull og gass gjør det mindre sannsynlig at vi periodevis får veldig høye strømpriser. Markedet forventer også lavere gjennomsnittspriser, avslutter Myhre.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.