Eksempel fra Troms Kraft på komponent som er utsatt for galvanisk korrosjon. (Foto: Troms Kraft)

Galvansk korrosjon er blitt et økende problem for nettselskapene, spesielt i kystområder. Mange har opplevd at tilkoblinger på transformatorer i linjenettet ryker etter få år som følge av korrosjon på kabelsko. Hovedårsaken er feil bruk av metaller i koblingene.

Prosjektleder Kåre Espeland i REN opplyser at galvansik korrosjon blir tema på REN Teknisk Konferanse på Gardermoen i begynnelsen av november. – Det er kommet mange tilbakemeldinger fra våre medlemmer som gjør at vi tar dette på største alvor. Vi vil nå gå kritisk gjennom våre anbefalinger om innkjøp av materiell og arbeidsmetoder for montører. Galvanisk korrosjon er et så omfattende og kompleks område at det vil være naturlig å sette ned en arbeidsgruppe av eksperter for å se nærmere på dette. I dette arbeidet vil vi også hente inn kunnskap fra andre fagområder, som elektrokjemi og materialteknologi, sier Espeland.

Han peker på at galvanisk korrosjon skjer der det er elektrisk kontakt mellom en anode og katode som står i samme vannoppløsning. Skadene oppstår når det er kontakt mellom to metaller av ulik edelhet, f.eks. aluminium og rustfritt stål.

–Hvilke type metaller som er brukt i en kopling, og hvordan montasjen er utført, er avgjørende for om det oppstår korrosjon. Derfor er det viktig at montører, prosjektingeniører og innkjøpere har kunnskap og kompetanse, og her skorter det nok en god del, sier Espeland.

Han legger til at den eldre garde montører i større grad vet hvordan man unngår koplinger som fører til galvanisk korrosjon. Det kan virke som dagens fagutdanning har mangler på dette området.