Grønt skifte svever i det blå med lave kraftpriser og gjeldende skatteregime i vannkraftsektoren. (Illustrasjonsfoto: Breim Kraft)

Grønt skifte i det blå

En investeringssvikt på 15 – 16 milliarder kroner de nærmeste fem årene. Det kan bli konsekvensene for vannkraftsektoren av lave kraftpriser og gjeldende skatteregime.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:52

Det er Pöyry Management Consulting (Norway)som gir dette anslaget i en rapport utført for Energi Norge og Norsk Industri. Dette er beregnet på en antagelse om at 80 prosent av nyinvesteringer og minst 25 prosent av rehabiliterings- og O/U-prosjekter risikerer å bli lagt på is.

Samlet representerer dette utsatte investeringer i størrelsesorden åtte milliarder kroner for nyinvesteringer, 3-4 milliarder i O/U samt 750 millioner kroner årlig for rehabiliteringer. Dette kan komme til å gi en investeringssvikt samlet sett på 15-16 milliarder kroner i et perspektiv på fem år.

Det ligger an til en betydelig svekkelse av verdiskapningen om vi unnlater å utnytte samfunnsøkonomiske lønnsomme og fornybare ressurser, er en av konklusjonene i rapporten

Dersom grunnrenteskatten ikke slo inn for prosjekter med marginal lønnsomhet, ville risikoen for utsettelse bli redusert for en betydelig del av prosjektene.

Sysselsettingen i utbyggingsfasen kan bli vesentlig redusert, med mer enn 2000 årsverk per år.

Samtidig vil en høyst nødvendig nyrekruttering til vannkraftsektoren bli vanskeligere å gjennomføre når tilfanget av nye prosjekter blir redusert.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.