Grønt skifte svever i det blå med lave kraftpriser og gjeldende skatteregime i vannkraftsektoren. (Illustrasjonsfoto: Breim Kraft)

Grønt skifte i det blå

En investeringssvikt på 15 – 16 milliarder kroner de nærmeste fem årene. Det kan bli konsekvensene for vannkraftsektoren av lave kraftpriser og gjeldende skatteregime.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:52

Det er Pöyry Management Consulting (Norway)som gir dette anslaget i en rapport utført for Energi Norge og Norsk Industri. Dette er beregnet på en antagelse om at 80 prosent av nyinvesteringer og minst 25 prosent av rehabiliterings- og O/U-prosjekter risikerer å bli lagt på is.

Samlet representerer dette utsatte investeringer i størrelsesorden åtte milliarder kroner for nyinvesteringer, 3-4 milliarder i O/U samt 750 millioner kroner årlig for rehabiliteringer. Dette kan komme til å gi en investeringssvikt samlet sett på 15-16 milliarder kroner i et perspektiv på fem år.

Det ligger an til en betydelig svekkelse av verdiskapningen om vi unnlater å utnytte samfunnsøkonomiske lønnsomme og fornybare ressurser, er en av konklusjonene i rapporten

Dersom grunnrenteskatten ikke slo inn for prosjekter med marginal lønnsomhet, ville risikoen for utsettelse bli redusert for en betydelig del av prosjektene.

Sysselsettingen i utbyggingsfasen kan bli vesentlig redusert, med mer enn 2000 årsverk per år.

Samtidig vil en høyst nødvendig nyrekruttering til vannkraftsektoren bli vanskeligere å gjennomføre når tilfanget av nye prosjekter blir redusert.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.