Det er Erik Jølberg, gründer og eier av TESS, som i denne fredagskommentaren avgir synspunkter på eksport av fornybar energi. Jølberg står også bak etableringen av nettverket «Water Vally», med selskaper som søker oppdrag i fornybarnæringen. (Foto: Tore Halvorsen)
Fredagskommentar:

Hva er så galt med eksport av strøm?

Eksporten av fiskeprodukter og spesielt laks, når nye høyder og milliardene ruller inn til produsenter, eksportører og inn i kassene til lokale kommuner og statskassa. Alle gnir seg i hendene og legger til rette for mer oppdrett og mer eksport. Norsk fisk er populær.
Fredag, 7 oktober, 2016 - 09:18

Av: Erik Jølberg, gründer og eier av TESS

Vi leser stadig innlegg om at vi ikke må åpne for salg av mer ren energi i form av strøm til kjøpere på kontinentet som er villige til å betale mer for vår vannkraft til erstatning for sin forurensende kullkraft. De røde er i spissen for opposisjonen og hevder at prisen på strøm i Norge vil øke dramatisk hvis vi eksporterer mer strøm, og spesielt hvis private investorer får lov til å legge kabler og selge kraft til utlandet.

Hvorfor legge hindringer i veien? Fiskeprisene stiger stadig i norske forretninger fordi norsk fisk er ettertraktet i utlandet. Hvorfor er det tillatt å eksportere fisk? Det hadde jo blitt mye billigere fisk for forbrukerne i Norge hvis det hadde vært overproduksjon og ingen kjølebiler eller kjølecontainere til å frakte fisk ut av landet.

Forbud mot eksport av norsk fisk er dumt, like dumt som det er å opprettholde begrensningene på eksport av norsk ren energi. Forbudene norske krafteksportører blir møtt med er av forhistorisk opprinnelse.

Og kanskje skulle vi heller ikke hatt oljeledninger til England og Europa? Da hadde vi hatt overskudd på olje i Norge, bensinen hadde sikkert vært enda mye billigere, og oljefondet eller pensjonsfondet som tilhører oss alle, hadde vært minimalt.

Eksport av fisk er ikke farlig for forbrukerne, og i dag er prisen på bensin og strøm i hovedsak styrt av myndighetens skatte- og avgiftspolitikk. Når stat og kommuner har forsynt seg, får den norske forbrukeren regninga uansett hva det gjelder. Det er enda mer å hente, også for myndighetene når eksporten av vannkraft øker. Med en riktig skatte- og avgiftsmiks blir det enda flere som får fordeler i form av mer penger til stat og kommune og billigere strøm til forbrukeren. På toppen av det hele; Norge kan enkelt bidra til å oppfylle en enda større andel av klima- og miljøforpliktelsene og Norges stjerne i utlandet vil skinne enda mer.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.