Det er Erik Jølberg, gründer og eier av TESS, som i denne fredagskommentaren avgir synspunkter på eksport av fornybar energi. Jølberg står også bak etableringen av nettverket «Water Vally», med selskaper som søker oppdrag i fornybarnæringen. (Foto: Tore Halvorsen)
Fredagskommentar:

Hva er så galt med eksport av strøm?

Eksporten av fiskeprodukter og spesielt laks, når nye høyder og milliardene ruller inn til produsenter, eksportører og inn i kassene til lokale kommuner og statskassa. Alle gnir seg i hendene og legger til rette for mer oppdrett og mer eksport. Norsk fisk er populær.
Fredag, 7 oktober, 2016 - 09:18

Av: Erik Jølberg, gründer og eier av TESS

Vi leser stadig innlegg om at vi ikke må åpne for salg av mer ren energi i form av strøm til kjøpere på kontinentet som er villige til å betale mer for vår vannkraft til erstatning for sin forurensende kullkraft. De røde er i spissen for opposisjonen og hevder at prisen på strøm i Norge vil øke dramatisk hvis vi eksporterer mer strøm, og spesielt hvis private investorer får lov til å legge kabler og selge kraft til utlandet.

Hvorfor legge hindringer i veien? Fiskeprisene stiger stadig i norske forretninger fordi norsk fisk er ettertraktet i utlandet. Hvorfor er det tillatt å eksportere fisk? Det hadde jo blitt mye billigere fisk for forbrukerne i Norge hvis det hadde vært overproduksjon og ingen kjølebiler eller kjølecontainere til å frakte fisk ut av landet.

Forbud mot eksport av norsk fisk er dumt, like dumt som det er å opprettholde begrensningene på eksport av norsk ren energi. Forbudene norske krafteksportører blir møtt med er av forhistorisk opprinnelse.

Og kanskje skulle vi heller ikke hatt oljeledninger til England og Europa? Da hadde vi hatt overskudd på olje i Norge, bensinen hadde sikkert vært enda mye billigere, og oljefondet eller pensjonsfondet som tilhører oss alle, hadde vært minimalt.

Eksport av fisk er ikke farlig for forbrukerne, og i dag er prisen på bensin og strøm i hovedsak styrt av myndighetens skatte- og avgiftspolitikk. Når stat og kommuner har forsynt seg, får den norske forbrukeren regninga uansett hva det gjelder. Det er enda mer å hente, også for myndighetene når eksporten av vannkraft øker. Med en riktig skatte- og avgiftsmiks blir det enda flere som får fordeler i form av mer penger til stat og kommune og billigere strøm til forbrukeren. På toppen av det hele; Norge kan enkelt bidra til å oppfylle en enda større andel av klima- og miljøforpliktelsene og Norges stjerne i utlandet vil skinne enda mer.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.