Fram til juni er en kommunikasjonsenhet (gateway) levert med AMS-målerne til Lyse. Denne løsningen er nå valgt bort, og det planlegges for et alternativ. (Foto: Lyse)

Ikke «gateway» til alle

Utrullingen av nye automatiske strømmålere fortsetter. Lyse Elnett er i dialog med målerleverandør om plan for videre utrulling. Målet er å være oppe for fullt igjen tidlig 2017.
Fredag, 7 oktober, 2016 - 09:04

Kilde: Lyse

En kommunikasjonsenhet, kalt gateway er fram til juni satt inn sammen med strømmåleren for å kommunisere data inn til datasystemene. Det er tatt et valg om å gå bort fra å levere gateway sammen med ny måler til alle, og det planlegges alternativ kommunikasjonsløsning framover. Gateway som er satt ut blir stående og brukt videre for innhenting av målerdata.

Det er installert nærmere 60.000 automatiske strømmålere. Det ble tatt en pause i utrullingen i sommer fordi innhenting av data om strømforbruk ikke var så stabil som ønskelig. For de fleste er det nå en mer stabil drift med innhenting av data om strømforbruket fra disse målerne.

- Det er blitt gjort flere tiltak som vi ser gir gode resultater på stabiliteten. Det er nå kun et par hundre målere hvor innhenting av data ikke er helt stabil. Flere av dem står i hytter eller bygg hvor strømmen blir skrudd av i perioder, eller de står i områder hvor det er dårligere dekning, sier avdelingsleder Åshild Helland i Lyse Elnett.

Informasjonen om strømforbruket ligger lagret i måleren, så data blir hentet inn i ettertid for de timene eller evt dagene dette gjelder hvis informasjonen ikke kommer inn automatisk. Lyse har mål om at kundene kan få informasjon i sanntid og det gjør at stabilitet er så viktig. 

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.