Det drøyer med innføring av elhub.Ny dato for oppstart er nå satt til 23. oktober 2017. (Illustrasjonsfoto: Gudbrandsdal Energi

Det er nå vedtatt ny plan for innføring av Elhub som medfører oppstart av Elhub 23. oktober 2017.

Kilde: Elhub.no

Den nye innføringsplanen er utarbeidet blant annet på grunnlag av tidsplanen til NBS-prosjektet, som har satt sin nye Go Live dato til mandag 1. mai 2017, samt innspill fra ekspertgruppen for test og migrering og NVE. Planen innebærer at alle nettselskaper og kraftleverandører skal ha fullført sine test- og migreringsaktiviteter innen sommeren 2017. Tiden etter sommeren er satt av til forberedelse, testing og gjennomføring av Go Live prosessen. Milepæl M6, som innebærer at aktørene har oppnådd Elhubs datakvalitetskrav og at aktøren er sertifisert og godkjent for kommunikasjon mot Elhub, har frist 01. juli 2016.

“Med innspill fra ekspertgruppen for test og migrering og i samarbeid med NVE, mener vi at vi har fattet en god beslutning for Go Live-dato både for oss, markedet og i balanse med NBS’ plan”, sier Tor Heiberg, daglig leder i Elhub AS. “Siden Elhub Go Live er en prosess som går over ca to uker før 23. oktober mener vi at ny dato går fint innenfor månedsskiftet”, fortsetter Heiberg.

Aktører og systemleverandører skal nå følge aktiviteter i ny milepælsplan med nye datoer frem mot Go Live i oktober. Ny overordnet milepælsplan, samt detaljert milepælsplan med datakvalitetskrav for hver milepæl vil alltid ligge tilgjengelig og oppdatert på elhub.no på siden Test og migrering.