Lyse Elnett har tatt i bruk droner for å inspisere den elektriske infrastrukturen i vanskelig tilgjengelige områder. (Foto: Lyse)

Inspiserer med droner

Med kun en svart kontroll i hendene kan montører i Lyse inspisere strømlinjer, master og bygninger som er vanskelig å få tilgang til. Ved hjelp av dronen blir det tatt bilder av ulike deler på strømmasten som er viktig for å unngå feil.
Mandag, 3 oktober, 2016 - 09:45

Kilde: Lyse

Denne sommeren har droner blitt tatt i bruk i økende grad. For eksempel ble drone brukt for å sjekke strømkabel som ble lagt ut etter at et ras ødela strømlinjen opp til Hunnedalen.

- Raset i Hunnedalen var i et veldig ulendt terreng, og det var vanskelig å ha tilsyn med kabelen slik vi hadde behov for. En gang i uken fløy vi opp med drone, og det ga oss en sikker og god måte å gjennomføre inspeksjon på. Vi opplever at droner er et veldig godt supplement til andre verktøy vi bruker, forteller Geir Tønnessen i Lyse Elnett.

Avdelingsleder Frank Boholm i drift er ikke i tvil.
- Droner er kommet for å bli. Ved å ta droner i bruk kan vi unngå å måtte koble ut strømlinjer mens inspeksjon utføres, sier Frank.

Seks operatører
I dag er det seks montører i Lyse som er kurset og har lov til å fly med drone. Montørene som er sertifisert er fordelt på flere grupper innen montasjeavdelingen. I tillegg har Lyse fått de nødvendige tillatelsene som må til for å få lot til å fly med droner. Tillatelsen som er gitt innebærer at droneopartøren alltid må kunne se dronen mens den er i luften.

- Vi har kommet lengre i arbeidet med å ta droner i bruk enn vi trodde når vi startet prosessen. Nå er det viktig å høste mer erfaring særlig når det gjelder å ta teknisk gode bilder og video med dronen, forteller Tony Ravndal.
En utfordring oppstår når det er sol ute og den lager reflekser på skjermen. Da er det viktig å kunne stille kamera inn riktig.

- Nylig testet vi ut bruk av VR-briller for å unngå å bli forstyrret av solen. Kamera følger da bevegelsene du gjør med hodet. Men det må litt tcrening til for å få dette godt til, for når du bruker VR-briller føles det som om du er oppe i dronen selv, sier Geir Tønnessen.

Utvikling går raskt
Siden Lyse begynte prosessen med å få tillatelse til å bruke droner, så har teknologien blitt utviklet og gir enda større muligheter.
- Utviklingen går raskt. Det er for eksempel mulig å programmere dronen slik at den kan kjøre en fast rute uten at det er noen som fysisk står og styrer dronen. Du må bare passe på at dronen alltid starter fra samme sted, forteller Tønnessen.

Nå i høst skal de bruke drone for å fotografere transformatorstasjoner. De skal blant annet inspisere taket på stasjoner som ellers er vanskelig å komme til. 

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?