Lyse Elnett har tatt i bruk droner for å inspisere den elektriske infrastrukturen i vanskelig tilgjengelige områder. (Foto: Lyse)

Inspiserer med droner

Med kun en svart kontroll i hendene kan montører i Lyse inspisere strømlinjer, master og bygninger som er vanskelig å få tilgang til. Ved hjelp av dronen blir det tatt bilder av ulike deler på strømmasten som er viktig for å unngå feil.
Mandag, 3 oktober, 2016 - 09:45

Kilde: Lyse

Denne sommeren har droner blitt tatt i bruk i økende grad. For eksempel ble drone brukt for å sjekke strømkabel som ble lagt ut etter at et ras ødela strømlinjen opp til Hunnedalen.

- Raset i Hunnedalen var i et veldig ulendt terreng, og det var vanskelig å ha tilsyn med kabelen slik vi hadde behov for. En gang i uken fløy vi opp med drone, og det ga oss en sikker og god måte å gjennomføre inspeksjon på. Vi opplever at droner er et veldig godt supplement til andre verktøy vi bruker, forteller Geir Tønnessen i Lyse Elnett.

Avdelingsleder Frank Boholm i drift er ikke i tvil.
- Droner er kommet for å bli. Ved å ta droner i bruk kan vi unngå å måtte koble ut strømlinjer mens inspeksjon utføres, sier Frank.

Seks operatører
I dag er det seks montører i Lyse som er kurset og har lov til å fly med drone. Montørene som er sertifisert er fordelt på flere grupper innen montasjeavdelingen. I tillegg har Lyse fått de nødvendige tillatelsene som må til for å få lot til å fly med droner. Tillatelsen som er gitt innebærer at droneopartøren alltid må kunne se dronen mens den er i luften.

- Vi har kommet lengre i arbeidet med å ta droner i bruk enn vi trodde når vi startet prosessen. Nå er det viktig å høste mer erfaring særlig når det gjelder å ta teknisk gode bilder og video med dronen, forteller Tony Ravndal.
En utfordring oppstår når det er sol ute og den lager reflekser på skjermen. Da er det viktig å kunne stille kamera inn riktig.

- Nylig testet vi ut bruk av VR-briller for å unngå å bli forstyrret av solen. Kamera følger da bevegelsene du gjør med hodet. Men det må litt tcrening til for å få dette godt til, for når du bruker VR-briller føles det som om du er oppe i dronen selv, sier Geir Tønnessen.

Utvikling går raskt
Siden Lyse begynte prosessen med å få tillatelse til å bruke droner, så har teknologien blitt utviklet og gir enda større muligheter.
- Utviklingen går raskt. Det er for eksempel mulig å programmere dronen slik at den kan kjøre en fast rute uten at det er noen som fysisk står og styrer dronen. Du må bare passe på at dronen alltid starter fra samme sted, forteller Tønnessen.

Nå i høst skal de bruke drone for å fotografere transformatorstasjoner. De skal blant annet inspisere taket på stasjoner som ellers er vanskelig å komme til. 

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.