Søknadsmengden viser at næringslivet investerer i energiforskning for fremtiden, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvol. (Foto: ENERGIX)

Mange vil forske på energi

ENERGIX-programmet mottok om lag like mange søknader til årets utlysning av innovasjonsprosjekter som i fjor. Den tilsvarende utlysningen i 2015 mottok 70 søknader.
Mandag, 17 oktober, 2016 - 09:23

Kilde: ENERGIX

- Dette antallet er høyt tatt i betraktning at mange næringslivsaktører er involvert i de nye FME-sentrene som ble vedtatt tidligere i år og at ENERGIX har etablert Pilot-E som en ny ordning som også har fått god søkning.  Dette viser at næringslivet investerer i energiforskning for fremtiden, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvoll.

Rammen for utlysningen er på 140 – 180 millioner kroner. Totalt har de innsendte prosjektforslagene søkt om 473 millioner kroner. I fjor ble det søkt om 416 millioner kroner.

Jevnt fordelt på ulike temaer

- Det er ganske jevnt fordelt hvilke temaer vi har fått søknader på, og fordelingen er ganske lik som i fjor. Unntaket er geotermisk energi, der vi har fått en klar økning i år, sier Brunvoll.

Søknadene fordeler seg på følgende temaer:

4 havenergi
5 vindkraft
4 vannkraft
12 energieffektivisering i industrien, bygg og områder
12 energisystemet og samfunnsrettet energiforskning
7 transport og batteriteknologi
8 avfall og bioenergi
8 geotermisk energi
2 brenselceller og materialer
5 solenergi

Fellesutlysningen med PETROMAKS 2 og MAROFF om grønn vekst og havteknologi fikk totalt 10 søknader.

Prosessen videre

Først blir søknadene registrert. I november vil de bli vurdert av fagpaneler. Etter planen vil det endelige vedtaket for hvilke prosjekter som blir tildelt midler offentliggjøres i midten av desember. Beslutningen for tildeling fattes av programstyret for ENERGIX.

20 søknader om støtte til medvirkning

ENERGIX-programmet har også mottatt 20 søknader til utlysningen om i støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA. Budsjettet for denne utlysningen er totalt på 10 millioner kroner.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.