Søknadsmengden viser at næringslivet investerer i energiforskning for fremtiden, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvol. (Foto: ENERGIX)

Mange vil forske på energi

ENERGIX-programmet mottok om lag like mange søknader til årets utlysning av innovasjonsprosjekter som i fjor. Den tilsvarende utlysningen i 2015 mottok 70 søknader.
Mandag, 17 oktober, 2016 - 09:23

Kilde: ENERGIX

- Dette antallet er høyt tatt i betraktning at mange næringslivsaktører er involvert i de nye FME-sentrene som ble vedtatt tidligere i år og at ENERGIX har etablert Pilot-E som en ny ordning som også har fått god søkning.  Dette viser at næringslivet investerer i energiforskning for fremtiden, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvoll.

Rammen for utlysningen er på 140 – 180 millioner kroner. Totalt har de innsendte prosjektforslagene søkt om 473 millioner kroner. I fjor ble det søkt om 416 millioner kroner.

Jevnt fordelt på ulike temaer

- Det er ganske jevnt fordelt hvilke temaer vi har fått søknader på, og fordelingen er ganske lik som i fjor. Unntaket er geotermisk energi, der vi har fått en klar økning i år, sier Brunvoll.

Søknadene fordeler seg på følgende temaer:

4 havenergi
5 vindkraft
4 vannkraft
12 energieffektivisering i industrien, bygg og områder
12 energisystemet og samfunnsrettet energiforskning
7 transport og batteriteknologi
8 avfall og bioenergi
8 geotermisk energi
2 brenselceller og materialer
5 solenergi

Fellesutlysningen med PETROMAKS 2 og MAROFF om grønn vekst og havteknologi fikk totalt 10 søknader.

Prosessen videre

Først blir søknadene registrert. I november vil de bli vurdert av fagpaneler. Etter planen vil det endelige vedtaket for hvilke prosjekter som blir tildelt midler offentliggjøres i midten av desember. Beslutningen for tildeling fattes av programstyret for ENERGIX.

20 søknader om støtte til medvirkning

ENERGIX-programmet har også mottatt 20 søknader til utlysningen om i støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA. Budsjettet for denne utlysningen er totalt på 10 millioner kroner.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.