Søknadsmengden viser at næringslivet investerer i energiforskning for fremtiden, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvol. (Foto: ENERGIX)

Mange vil forske på energi

ENERGIX-programmet mottok om lag like mange søknader til årets utlysning av innovasjonsprosjekter som i fjor. Den tilsvarende utlysningen i 2015 mottok 70 søknader.
Mandag, 17 oktober, 2016 - 09:23

Kilde: ENERGIX

- Dette antallet er høyt tatt i betraktning at mange næringslivsaktører er involvert i de nye FME-sentrene som ble vedtatt tidligere i år og at ENERGIX har etablert Pilot-E som en ny ordning som også har fått god søkning.  Dette viser at næringslivet investerer i energiforskning for fremtiden, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvoll.

Rammen for utlysningen er på 140 – 180 millioner kroner. Totalt har de innsendte prosjektforslagene søkt om 473 millioner kroner. I fjor ble det søkt om 416 millioner kroner.

Jevnt fordelt på ulike temaer

- Det er ganske jevnt fordelt hvilke temaer vi har fått søknader på, og fordelingen er ganske lik som i fjor. Unntaket er geotermisk energi, der vi har fått en klar økning i år, sier Brunvoll.

Søknadene fordeler seg på følgende temaer:

4 havenergi
5 vindkraft
4 vannkraft
12 energieffektivisering i industrien, bygg og områder
12 energisystemet og samfunnsrettet energiforskning
7 transport og batteriteknologi
8 avfall og bioenergi
8 geotermisk energi
2 brenselceller og materialer
5 solenergi

Fellesutlysningen med PETROMAKS 2 og MAROFF om grønn vekst og havteknologi fikk totalt 10 søknader.

Prosessen videre

Først blir søknadene registrert. I november vil de bli vurdert av fagpaneler. Etter planen vil det endelige vedtaket for hvilke prosjekter som blir tildelt midler offentliggjøres i midten av desember. Beslutningen for tildeling fattes av programstyret for ENERGIX.

20 søknader om støtte til medvirkning

ENERGIX-programmet har også mottatt 20 søknader til utlysningen om i støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA. Budsjettet for denne utlysningen er totalt på 10 millioner kroner.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.