ABBs 1200 kilovolt transformator er spenningsatt i Bina i India. (Foto: ABB)

ABB skal levere banebrytende 1200 kilovolt vekselstrømsteknologi til Indias nye ultra-høyspente kraftnett.

Kilde: ABB

ABB har utviklet, produsert og spenningssatt en 1200 kilovolt (kV) ultrahøyspennings krafttransformator for å støtte Indias planer om å bygge et 1200 kV overføringssystem. Det skal supplere det eksisterende 400 kV og 800 kV overføringsnettet, som svar på økt etterspørsel etter elektrisitet. Transformatoren ble produsert og testet ved ABBs toppmoderne Vadodara-fabrikk i India.

Transformatoren på 1,2 millioner volt står for det høyeste spenningsnivået for vekselstrøm i verden og er installert på den statlige teststasjonen på Bina i Madhya Pradesh i det sentrale India, som en del av et samarbeidsprosjekt startet av landets største energiselskap Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID).

Indias store energiressurser ligger ofte langt fra landets industri- og befolkningstette områder, noe som krever et effektivt kraftoverføringssystem. Sammen med landets forpliktelse til å øke andelen fornybar energi, er det disse faktorene som driver utviklingen av infrastruktur for overføring av kraft med ultrahøy spenning.

Det 1,200 kV overføringssystemet vil bidra til å forsterke nettet og forbedre overføringskapasiteten med opptil 6000 megawatt (MW). Overføring ved høyere spenninger gjør at større mengder elektrisitet kan transporteres over lengre avstander, samtidig som tap minimeres. Samtidig trenger man mindre plass til færre kraftlinjer, noe som reduserer miljøbelastningen og den totale kostnaden.

– ABB har en sterk merittliste i India, og dette gjennombruddet på 1200 kV er nok et konkret eksempel på vår innsats for å støtte den pågående utbyggingen av landets kraftinfrastruktur. Dette prosjektet understreker også ABBs evne til å levere differensiert verdi gjennom innovasjon og samarbeid med kunden, noe som er viktige elementer i vår strategi, sier Claudio Facchin, leder for ABBs divisjon Power Grids.

I tillegg til transformatoren har ABB utviklet en 1200 kV effektbryter som nylig ble tatt i bruk på testanlegget. Dette var det første hybridgassisolerte bryteranlegget i verden på dette spenningsnivået. Bryteren har en unik konstruksjon og er trygt plassert sammen med skillebryteren i en tank fylt med isolerende gass – noe som resulterer i en plassbesparelse på opptil 60 prosent sammenlignet med konvensjonell design.