I perioden 2016-2020 vil Statnett bygge over 1 400 km ledninger, ca. 1 350 km kabler og starte opp byggingen av 20 nye transformatorstasjoner. Dette er historisk høy utbyggingsaktivitet. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Mot historisk høyt i Statnett

Statnett planlegger å investere 40-50 milliarder kroner i nettanlegg til 2020. Dette kommer frem i Oppdatert investeringsplan 2016, som selskapet har sendt Norges vassdrags- og energidirektorat. Investeringsnivået er det samme som varslet i Nettutviklingsplanen for ett år siden.
Tirsdag, 4 oktober, 2016 - 08:52

Kilde: Statnett

Det vil være svært høy byggeaktivitet de nærmeste årene. For de aller fleste utbyggingsprosjektene som er planlagt frem til 2020, er det fattet investeringsbeslutning. Mange prosjekter er også under bygging. Dermed er det liten usikkerhet om investeringsnivået for denne perioden. 

–I fjor investerte vi nærmere 5 milliarder kroner i strømnettet. Da bygget vi nesten 140 km ledninger, fem transformatorstasjoner ble ferdigstilt og flere stasjoner ble utvidet. Vi har startet opptrappingen til det som er en historisk høy utbyggingsaktivitet. I perioden 2016-2020 vil vi bygge over 1 400 km ledninger, ca. 1 350 km kabler og starte opp byggingen av 20 nye transformatorstasjoner, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. 

Statnett skal bygge kostnadseffektivt

–Vi skal bygge samfunnsmessig rasjonelle nettanlegg, og vi legger stor vekt på å finne de effektive løsningene. Vi må identifisere de riktige prosjektene og bygge hvert prosjekt på rett måte. En systematisk og målrettet teknologiutvikling, kvalifisering og standardisering gjør oss stadig bedre i stand til å bygge sikkert og kostnadseffektivt. Samtidig reduserer vi kostnadene gjennom å utvikle spesialiserte anskaffelsesteam og få flere konkurransedyktige leverandører, forteller Borgen. 

HMS-hensyn, ny kraftproduksjon og endret forbruk kan påvirke planene

Statnett arbeider også med en omfattende handlingsplan for HMS som kan påvirke tidspunkt for gjennomføring av prosjekter. 

–Ett av tiltakene er å være mer til stede på byggeplassene med egne medarbeidere, og utsettelse av prosjekter er et aktuelt tiltak for å frigjøre ressurser til dette. I tillegg vil færre samtidige byggeaktiviteter i seg selv redusere HMS-risiko og legge til rette for økt kontroll for hver kilometer vi bygger, sier Borgen. 

Også beslutninger om ny kraftproduksjon vil påvirke nettplanene de kommende årene.  Fristen for å delta i elsertifikatmarkedet går ut i 2021, og for mange fornybarprosjekter er det viktig å kunne ta del i dette markedet. 

–God koordinering mellom planlegging og investeringsbeslutning for ny produksjon og nettanlegg er avgjørende for å lykkes i en forutsigbar og rasjonell utvikling av begge deler, påpeker Borgen. 

–Det er nå for kort tid til å få på plass store nye anlegg innen 2021, utover de vi allerede har planlagt. De som har planer som utløser mindre tiltak i transmisjonsnettet, må varsle oss om det i løpet av året. 

I tillegg kan store endringer i forbruket påvirke behovet for nye ledninger. 

Større usikkerhet om investeringene etter 2020

Behovet for investeringer etter 2020 er mer usikkert. 

–Vi vil ha utbyggingsprosjekter for å sikre strømforsyningen og for å legge til rette for handel med kraft mellom ulike områder, men vi forventer et noe lavere investeringsnivå enn det vi har nå, sier Borgen. 

–Nye modeller i kraftmarkedet, ny teknologi og innføring av smarte strømmålere er eksempler på endringer som kommer.  Disse endringene vil påvirke behovet for nye strømledninger på lengre sikt. 

Også utviklingen i de andre nordiske landene er viktig for det norske strømnettet. 

–Et sterkere samarbeid mellom de nasjonale nettselskapene i Norden vil påvirke måten vi planlegger og drifter nettet på, avslutter Borgen.

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.