Siden sommerferien er konsesjon innvilget for utbygging av nær 40 GWh småkraft, men de fleste søknadene er avslått. I tillegg har to større vannkraftprosjekter på til sammen 109 GWh per år fått konsesjon. Illustrasjonsfoto: Sigurd Aarvig

Over 60 prosent avslag på småkraftsøknader

7 av 11 søknader om konsesjon for småkraft er avslått etter sommeren. – Vårt inntrykk er at nåløyet i NVE er blitt mindre, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 08:54

Energiteknikk har gått gjennom ferdigbehandlede konsesjonssøknader fra 1. august til i dag, og fasiten er: Av 11 søknader om småkraftutbygging på totalt 102 GWh årlig, har bare 4 prosjekter på totalt 39 GWh fått konsesjon. 7 søknader på i alt 62,7 GWh er avslått.

Dette gir en avslagsprosent på over 60 prosent, både i antall søknader og stipulert årsproduksjon.

Miljøhensyn og kostnad

Disse fire småkraftprosjektene har fått konsesjon siden i sommer: Mordøla kraftverk i Sogn og Fjordane og Sædalen, Moko og Markåni kraftverk i Hordaland.

Prosjekt- og utviklingssjef Bård Moberg i Norsk Kraft AS sier til Energiteknikk at nettilknytning må avklares før utbygging av Mordøla kan vedtas. Utbyggerne skal i neste uke møte nettselskapet om dette spørsmålet.

Daglig leder Rune Skjevdal i NGK Utbygging AS (Norsk Grønnkraft) opplyser at NGK ikke vil ta noen beslutning om Moko kraftverk med det første. – Vi har fire–fem prosjekter som står foran i køen, sier Skjevdal.

Miljøhensyn og kostnad

Disse sju prosjektene har fått avslag: Bjørnåa i Nordland, Svorte i Telemark, Rydøla i Sogn og Fjordane, Røyrvasselv i Nord-Trøndelag og Boge 3, Skarvagrovi og Oddmundsdalen kraftverk i Hordaland.

Avslagene er begrunnet blant annet med hensyn til natur og miljø, og i noen tilfeller med høy utbyggingskostnad.

13 kr/kWh er for dyrt

For eksempel har NVE avslått søknaden for Bjørnåa kraftverk i Bindal kommune på grunn av negative konsekvenser for landskap, reindrift og biologisk mangfold. Prosjektet Kvernhusfossen i Modalen har skapt et høyt konfliktnivå, skriver NVE, som avslår søknaden av hensyn til landskapsverdien.

For Svorte kraftverk i Hjartdal kommune bemerker NVE at prosjektet vil gi relativt lite kraft (3,15 GWh) og har høy utbyggingskostnad, hele 13 kr/kWh. Røyrvasselv i Røyrvik kommune har en pris på 9,11 kr/kWh og får også tommelen ned.

De beste allerede tatt

– Umiddelbart synes det som avslagsprosenten er høy, sier daglig leder Knut Olav Tveit til Energiteknikk. Han tar imidlertid et lite forbehold siden tallene han presenteres for, er fra en relativt kort periode.

– Den høye andelen avslag kan ha den naturlige forklaring at de beste småkraftprosjektene nå er omsøkt. Men vårt inntrykk er at nåløyet i NVE har blitt mindre nå enn for noen år siden. Samtidig vil jeg berømme NVE for at de holder tempoet oppe, og min oppfatning er at de generelt gjør en god jobb med konsesjonene, sier Tveit.

Siden begynnelsen av august har også tre konsesjonsfrie småkraftutbygginger på til sammen 10,8 GWh fått klarsignal fra NVE.

To større prosjekter

To større vannkraftprosjekter på til sammen 109 GWh har i samme periode fått konsesjon. Disse er Tokagjelet kraftverk i Kvam kommune i Hordaland, hvor Nordkraft Prosjekt AS står som tiltakshaver, og Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder ved Sira Kvina Kraftselskap.

Sira Kvina Kraftselskap e opplyser på sine hjemmesider at de vil ta en beslutning i 2017 om utbygging av Rafoss. Kraftverket vil kunne produsere 38 GWh i et normalår med en installert effekt på 13,6 MW.

Stabssjef Sverre Mogstad i Nordkraft forteller at de er i en prosess med sterkt mål og tro på at de vil lykkes med utbygging av Tokagjelet. Kraftverket vil få en effekt på hele 25 MW og kunne produsere over 71 GWh per år.

Småkraft defineres som kraftverk med opptil 10 MW effekt, så verken Tokagjelet og Rafoss hører til denne kategorien.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.