Lidal kraftverk er et av de seks kraftverkene i Fjærlandsfjorden som Småkraft bygger ut for Sognekraft. Kraftverkene er nå til salgs. (Foto: Stein Arne Bakken)

Sognekraft ønsker om å fordoble dagens kraftproduksjon og forsterke nettet. For å kunne finansiere en slik historisk satsing, er tre kraftverksprosjekt på til sammen 300 GWh lagt ut for salg, blant annet utbyggingen av seks småkraftverk i Fjærlandsfjorden.

Siden 2014 har selskapet har arbeidet med en langsiktig finanseringsstrategi for sin største satsing noen sinne på utbygging av ny kraft og sikrere nettstruktur de neste fem årene. Strategien ble satt ut i livet i sommer etter at Olje- og energidepartementet ga klarsignal til utbygging av Leikanger kraftverk, som vil få en årsproduksjon på 182 GWh.

Administrerende direktør Terje Bakke Nævdal ønsker ikke å gi noen kommenter om den pågående salgsprosessen, men viser til pressemeldingen som ble sendt ut i sommer.

De seks kraftverkene som bygges i Fjærlandsfjorden, ble overtatt fra Småkraft i fjor, men selskapet fullfører utbyggingen for den nye eieren, Sognekraft, jfr. reportasje i september-utgaven av fagbladet Energiteknikk. Hvis alt går etter planen, vil kraftverkene, med en samlet årsprouksjon på 114 GWh,  få nok et eierskifte før de er på lufta neste høst.  De to andre kraftverkene som skal bygges ut for salg, er Fejos (92 GWh)  Offerdal (100 GWh).

–Vi selger nøkkelferdige kraftverk, og tar derfor investerings- og utbyggingsrisikoen selv. Deretter overlater vi til andre å eie kraftverkene, men det er Sognekraft som skal drifte dem, sier Bakke Nævdal.

Han legger til at Sognekraft vil sikre seg tilbakekjøpsrett etter 30 år på de tre kraftverksprosjektene som nå er lagt ut for salg.