Den nye logoen for nettavisen.

Skifter navn

Nettavisen energibransjen.no og det ukentlige nyhetsbrevet har fått nytt navn, Energiteknikk, med undertittelen ”Nettavisen for energibransjen – energiteknikk.net”.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 11:49

–Vi ser det som mest ryddig å bruke Energiteknikk som navn på både nettavisen og bladet vi gir ut, sier Stein Arne Bakken, redaktør og daglig leder i utgiverselskapet ElektroMedia AS.

Han legger til at dette navnet er blitt en merkevare etter at det tradisjonsrike fagbladet Energiteknikk, som den gangen het Elektro, ble overtatt i 2004.

Det er først nå selskapet er kommet i gang med sin digitale satsing for å bygge opp nettavisen, med vekt på daglige nyheter. Nettavisen henvender seg til de samme målgruppene som bladet; tekniske medarbeidere og ledere i energibransjen, samt alle andre som jobber innenfor fagområdene knyttet til produksjon og overføring av elektrisitet.

Utvidet abonnement

–Navneskiftet har også sammenheng med at vi nå tilbyr et mer omfattende abonnement, påpeker Bakken.  I tillegg til papirutgavene av Energiteknikk, får abonnentene fri tilgang til alt nyhetsstoffet i nettavisen, også de såkalte pluss-sakene, som vil bli forbeholdt abonnenter eller de som betaler for å få lese disse. De som abonnerer på papirutgaven, vil også få tilsendt bladet i digital form, samt et ukentlig nyhetsbrev.

Både bladet, nettavisen og nyhetsbrevet er tilpasset for å kunne leses på mobiltelefon.

Selv om verdien av abonnementet har økt ved at det omfatter mer, er prisen på personabonnementer som bedrifter må betale, fortsatt kr. 980 + mva. Det gis rabatter ved bestilling av et visst antall abonnementer. Ettersom enkelte bedrifter ikke ønsker å betale abonnement på fagblad til sine ansatte, er det opprettet en ny kategori, privatabonnement. Slike årsabonnementer for privatpersoner koster (inkludert mva) kr. 625 med papirutgaven og kr. 500 for digitalutgaven av bladet.

Abonnement kan bestilles ved å sende en epost til energiteknikk@mediaconnect.no eller ringe til tlf. 22 99 80 52.

 

På forsiden nå

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.