Om nødvendig er vi innstilt på en langvarig streik, understreker forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet om den pågående konflikten med KS Bedrift. (Foto: Tore Halvorsen)

Steile fronter

Når den pågående streiken i energibransjen avsluttes svever i det blå. Det avhenger av hvor lenge frontene står steilt mot hverandre.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:39

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet slår ut med armene på spørsmål om hvor lenge den pågående streiken i energibransjen vil vare. Han henviser til motparten KS Bedrift, som så langt står hardnakket på sitt.

Vi går ikke på akkord med kravet om en times hvilepause for hver femte arbeidstime, slår Andersen klart og tydelig fast. – Det er dette som gjelder i vår tariffavtale med Energi Norge, og slik må det også være for tilsvarende avtale med KS Bedrift. Vi kan ikke vektlegge at regjeringen har gjort endringer i Arbeidsmiljøloven. Hensynet til våre medlemmers liv og helse står i første rekke.

Et 60-talls bedrifter i energibransjen, vesentlig små og mellomstore selskaper, er tilknyttet KS Bedrift Energi. I disse har EL og IT Forbundet rundt 1500 medlemmer. Omlag 660 ansatte i 38 av bedriftene er nå i streik. Ytterligere opptrapping er forløpende under vurdering.

Sammenlignet med den avsluttede sykehusstreiken og den pågående lokomotivførerstreiken har konflikten i energibransjen så langt fått marginal oppmerksomhet. Dette ville ha vært annerledes om den hadde berørt sentrale områder, mener forbundsleder Andersen, og legger til:

Dette er først og fremst en streik med lokale ringvirkninger. Foreløpig er det liten dramatikk i situasjonen, selv om også dette varierer fra sted til sted. Det er først og fremst den ordinære daglige driften som er berørt, mens vaktordningene de fleste steder går som i en normalsituasjon. Dessuten er vi velvillige med dispensasjoner om liv og helse står i fare.

Vi er innstilt på å stå på vårt så lenge det måtte være nødvendig, og anser det for lite sannsynlig at tvungen lønnsnemnd vil bli tatt i bruk for å løse konflikten, avslutter Jan Olav Andersen.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.