Om nødvendig er vi innstilt på en langvarig streik, understreker forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet om den pågående konflikten med KS Bedrift. (Foto: Tore Halvorsen)

Steile fronter

Når den pågående streiken i energibransjen avsluttes svever i det blå. Det avhenger av hvor lenge frontene står steilt mot hverandre.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:39

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet slår ut med armene på spørsmål om hvor lenge den pågående streiken i energibransjen vil vare. Han henviser til motparten KS Bedrift, som så langt står hardnakket på sitt.

Vi går ikke på akkord med kravet om en times hvilepause for hver femte arbeidstime, slår Andersen klart og tydelig fast. – Det er dette som gjelder i vår tariffavtale med Energi Norge, og slik må det også være for tilsvarende avtale med KS Bedrift. Vi kan ikke vektlegge at regjeringen har gjort endringer i Arbeidsmiljøloven. Hensynet til våre medlemmers liv og helse står i første rekke.

Et 60-talls bedrifter i energibransjen, vesentlig små og mellomstore selskaper, er tilknyttet KS Bedrift Energi. I disse har EL og IT Forbundet rundt 1500 medlemmer. Omlag 660 ansatte i 38 av bedriftene er nå i streik. Ytterligere opptrapping er forløpende under vurdering.

Sammenlignet med den avsluttede sykehusstreiken og den pågående lokomotivførerstreiken har konflikten i energibransjen så langt fått marginal oppmerksomhet. Dette ville ha vært annerledes om den hadde berørt sentrale områder, mener forbundsleder Andersen, og legger til:

Dette er først og fremst en streik med lokale ringvirkninger. Foreløpig er det liten dramatikk i situasjonen, selv om også dette varierer fra sted til sted. Det er først og fremst den ordinære daglige driften som er berørt, mens vaktordningene de fleste steder går som i en normalsituasjon. Dessuten er vi velvillige med dispensasjoner om liv og helse står i fare.

Vi er innstilt på å stå på vårt så lenge det måtte være nødvendig, og anser det for lite sannsynlig at tvungen lønnsnemnd vil bli tatt i bruk for å løse konflikten, avslutter Jan Olav Andersen.

På forsiden nå

Venter på skatte-avklaring.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har utredet utjevning av nettleie.
Tonje Foss (48) er ansatt som ny strategidirektør i Enova.
Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.