Om nødvendig er vi innstilt på en langvarig streik, understreker forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet om den pågående konflikten med KS Bedrift. (Foto: Tore Halvorsen)

Når den pågående streiken i energibransjen avsluttes svever i det blå. Det avhenger av hvor lenge frontene står steilt mot hverandre.

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet slår ut med armene på spørsmål om hvor lenge den pågående streiken i energibransjen vil vare. Han henviser til motparten KS Bedrift, som så langt står hardnakket på sitt.

Vi går ikke på akkord med kravet om en times hvilepause for hver femte arbeidstime, slår Andersen klart og tydelig fast. – Det er dette som gjelder i vår tariffavtale med Energi Norge, og slik må det også være for tilsvarende avtale med KS Bedrift. Vi kan ikke vektlegge at regjeringen har gjort endringer i Arbeidsmiljøloven. Hensynet til våre medlemmers liv og helse står i første rekke.

Et 60-talls bedrifter i energibransjen, vesentlig små og mellomstore selskaper, er tilknyttet KS Bedrift Energi. I disse har EL og IT Forbundet rundt 1500 medlemmer. Omlag 660 ansatte i 38 av bedriftene er nå i streik. Ytterligere opptrapping er forløpende under vurdering.

Sammenlignet med den avsluttede sykehusstreiken og den pågående lokomotivførerstreiken har konflikten i energibransjen så langt fått marginal oppmerksomhet. Dette ville ha vært annerledes om den hadde berørt sentrale områder, mener forbundsleder Andersen, og legger til:

Dette er først og fremst en streik med lokale ringvirkninger. Foreløpig er det liten dramatikk i situasjonen, selv om også dette varierer fra sted til sted. Det er først og fremst den ordinære daglige driften som er berørt, mens vaktordningene de fleste steder går som i en normalsituasjon. Dessuten er vi velvillige med dispensasjoner om liv og helse står i fare.

Vi er innstilt på å stå på vårt så lenge det måtte være nødvendig, og anser det for lite sannsynlig at tvungen lønnsnemnd vil bli tatt i bruk for å løse konflikten, avslutter Jan Olav Andersen.