Vikingskip lastet opp med NTNU-studenter i kreativ kamp om beste hydrogen-idè. (Illustrasjon: TrønderEnergi)

Studentkamp om beste hydrogenidé

Sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune satte TrønderEnergi nylig 50 studenter på Start NTNU i arbeid for å bidra til nytenkning rundt hydrogen som energibærer.
Tirsdag, 11 oktober, 2016 - 09:35

Kilde: TrønderEnergi

Åstedet var NTNUs senter for studentinnovasjon, Fram. Tidlig på ettermiddagen torsdag 6. oktober fikk en begeistret jury stifte bekjentskap med ni fiktive oppstartsbedrifter som i løpet av 24 timers arbeid fikk navn som CleanCar, TrønderHydrogen, HydroRen og H2Hjul.

Vil gjøre Trondheimsfjorden utslippsfri
Oppgaven som ble gitt til 50 studenter var at de på ett døgn skulle lage en oppstartsbedrift som baserer seg på hydrogen som energibærer. Arbeidet var en del av Start NTNUs arrangement GrEn som er en casekonkurranse for grønne studententreprenører.

- Vår visjon heter Nullfjorden. Vi skal sørge for at Trondheimsfjorden blir utslippsfri, forklarer de fire guttene som har kommet opp med en idé de har kalt Hydrotank.

Ideen til guttene med bakgrunn fra blant annet marin- og datateknikk går ut på å bygge en båt med en kraftig brenselcelle om bord. Fra den skal de selge miljøvennlig elektrisitet fra hydrogen til skip som entrer Trondheimsfjorden. 
Da kan skipene slå av dieselmotoren og heller la Hydrotankeren produsere energi som tar skipet igjennom Trondheimsfjorden. I nattens mulm og mørke har studentene regnet seg fram til at på bare en eneste seilas kan man spare CO2-utslipp som tilsvarer det 5000 biler slipper ut på tur fra Heimdal og inn til byen.  På morgenkvisten kontaktet de Hurtigruta og fant ut at flere av deres skip har nettopp slike dieselelektriske motorer som sømløst kan drives på elektrisitet istedenfor diesel.

Verdens reneste hydrogen
For TrønderEnergi handler engasjementet inn mot studentene om to ting. For å realisere planene om å utnytte overskuddskraft på Valsneset til produksjon av verdens reneste hydrogen ved elektrolyse av vann, må det etableres et marked for hydrogen i Trøndelag.
Det andre er erkjennelsen av at vi trenger flere grønne entreprenører. Det spirer og gror altfor få fornybare oppstartsbedrifter. Det er en utfordring for Norge og verden, sågar som for Trøndelag. Framover jobber vi derfor med å skape oppmerksomhet og engasjement rundt utfordringene og mulighetene i vår bransje og vår verdikjede.

Hydrogensykkel-eventyr

- There are nine million bisycles in Beijing, men ingen av dem går på hydrogen. Det skal vi gjøre noe med, sier gruppen som for anledningen har kalt seg H2Hjul.

Deres idé handler om å lage et bysykkel-konsept med hydrogensykler. Ifølge gruppen finnes det allerede en rekke hydrogensykler som kan sammenlignes med en elsykkel, forskjellen er bare at de har lengre rekkevidde og langt kortere ladetid. 
Denne gruppen har bakgrunn fra Bygg og mijøteknikk. Totalt er det 150 studenter som er med på arrangementet. Om lag halvparten kommer fra siv.ing.-studiet Energi og Miljø, men studenter fra hele NTNU er med, til og med Handelshøyskolen og ind.øk. er behørig representert.

Ville være pionerer
Oppstartsbedriftene gruppene har laget i løpet av det hektiske døgnet spinner rundt ganske ulike konsept. En gruppe vil lage en app for et bilkollektiv med hydrogenbiler og har kalt ideen sin CleanCar. En annen gruppe vil være pionerer og bane vei for fornybarsamfunnet ved å eie en fraktbåt som skal muliggjøre kortreist hydrogen. 
AGS, eller All Green Solutions, som de heter for anledningen, vil bygge ammoniakkfabrikk og bruke hydrogen istedenfor naturgass. Til det vil de egentlig trenge så mye hydrogen som vindparkene på Fosen bare makter å produsere. For å få det konkurransedyktig vil man også være avhengig av en tilstrekkelig CO2-prising og en reduksjon i hydrogenprisen. Dette har de brukt de sene nattetimer på å tallfeste og finne knekkpunkt for.
FremTek vil jobbe for å få tankbilene til Statoil over på hydrogen, mens HydroRen skal lage en brenselcelle tilpasset marin sektor. Gruppe 7 skal bygge sin forretning rundt å eie og drifte et hydrogenknutepunkt, mens HydroNor skal lage enklere fyllestasjoner med en plug’n play løsning med 20 fots containere.

Pengepremier til vinnerne
Juryen bestod av Ida Fuchs fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, hydrogenguden Steffen Møller-Holst fra SINTEF, Synne Marie Sollie fra NTNU Spark* og Gøril Forbord fra TrønderEnergi.  Etter tre timer med presentasjoner var juryen meget imponert over hva studentene hadde kokt sammen det siste døgnet.  Jurydiskusjonen var oppglødd og begeistret, mange av forslagene lå i toppsjiktet, og det var tilslutt to prosjekt som endte opp med premie. 
Guttene bak Hydrotank stakk av med hovedpremien og 20 000 kroner, mens H2Hjul fikk ekstrapremien på 5000 kroner fra NTNU Spark* til å jobbe videre med ideen sin.

- Det er fantastisk å få kjenne på den energien og optimismen man får i kontakten med så engasjerte, flotte og flinke studenter, sier TrønderEnergis representant på arrangementet, Gøril Forbord.

Dette lover godt for neste års GrEn!

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.