LOS, her illustrert med kundesenteret i Kristiansand, etablerer partnerskap med Otovo i privatmarkedet for solenergi. (Foto: LOS)

Tar strategisk grep i strømmarkedet

Nå har strømleverandøren LOS gått i partnerskap med solenergiaktøren Otovo. Det setter nytt og spennende perspektiv på utviklingen i strømmarkedet.
Torsdag, 6 oktober, 2016 - 08:45

Det er turbulente tider i strømmarkedet. Forholdene er preget av langvarig lave strømpriser og en stadig mer intens kamp om kundene. For å unngå å komme i knipe er det nødvendig å ta nye strategiske grep. LOS har valgt solenergi til privatmarkedet som sin nye markedsnisje. Det er grunn til å tro at flere pressede strømleverandører kommer til å gjøre det samme.

Vi gjør ikke dette fordi vi er presset, understreker Anders Gaudestad, adm.direktør i LOS. – Vi gjør det for å komme tetter på kundene i en tid med omfattende omstilling i energibransjen. Med tilgang på ny teknologi, både når det gjelder å produsere fornybar energi og effektiv håndtering av den, gjelder det å henge med i svingene.

Samarbeidet med Otovo gir oss muligheter til å tilby solenergi i privatmarkedet. I dette fornybarsegmentet er det betydelig aktivitet, noe som er ventet å balle ytterligere på seg i årene som kommer. Ved inngangen til 2016 var 300 private solenergianlegg knyttet til nettet. Ved utgangen av året er det ventet at dette vil være fordoblet til 600 anlegg. I 2017 ser aktørene i  solmarkedet for seg en tilvekst på mellom 1200 og 1500 anlegg, fortsetter Gaudestad, og legger til:

Vi ser konturene av en fremtid i strømmarkedet som vil være vesentlig annerledes enn i dag. Med partnerskapet i sol ønsker vi å posisjonere oss i forhold til denne utviklingen. Vi vil være der kundene er med et bredt tilbud av kostnadseffektive fornybarløsninger, kombinert med kompetanse om effektiv styring av energiforbruket. Med AMS på plass i de tusen hjem vil vi bevege oss fra dagens verdikjede til et verdinettverk med mange nye aktører. Det er den utviklingen vi vil kvalifisere oss til å være med på.

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.