Energi Norge forsterker sin representasjon mot EU-systemet i Brussel med Eivind Hodne Steen og flytter inn i et fellesnordisk energikontor. (Foto: Energi Norge)

Åpner fellesnordisk energikontor i Brussel

Idag åpner Energi Norge og de nordiske søsterorganisasjonene et felles energikontor i Brussel. Hensikten er å øke den nordiske innflytelsen på EUs energi- og klimapolitikk.
Mandag, 28 november, 2016 - 10:03

Kilde: Energi Norge

Beslutningene som tas på energi- og klimafeltet i EU får stadig større betydning for de nordiske landene. Nå går Energi Norge sammen med de svenske, danske og finske bransjeforeningene om å opprette et felles energikontor i Brussel, bare et steinkast fra EU-kommisjonens hovedkvarter. Inn flytter også norske Agder Energi, danske DONG Energy og finske Fortum.

- Vi har lange tradisjoner for nordisk energisamarbeid, både praktisk gjennom den nordiske kraftbørsen NordPool som ble etablert allerede for 20 år siden, og politisk gjennom foreningen Nordenergi. Nå mener vi tiden er moden for å styrke samarbeidet ytterligere, ved å flytte kompetansen fra landene inn under samme tak, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Energi Norge har vært til stede i Brussel siden 2008. De første årene var kontoret bemannet av Snorre Lamark. Nå er teamet styrket med Eivind Hodne Steen. På det nye kontoret får de selskap av rundt 10 nordiske kolleger.

- Norden blir stadig tettere koblet til Europa både gjennom fysisk krafthandel og gjennom energi- og klimadirektiver. Vi har felles interesse med våre naboland i en sterkere integrasjon av de europeiske kraftmarkedene og i styrking av kvotemarkedet. Her kan vi få større gjennomslag ved å stå sammen, mener Ulseth.

I dag deltar 130 inviterte gjester på åpningen av det nye kontoret – blant dem flere sentrale ledere fra EU-kommisjonen, representanter fra Europaparlamentet og Norges ambassadør.

 

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.