Energi Norge forsterker sin representasjon mot EU-systemet i Brussel med Eivind Hodne Steen og flytter inn i et fellesnordisk energikontor. (Foto: Energi Norge)

Åpner fellesnordisk energikontor i Brussel

Idag åpner Energi Norge og de nordiske søsterorganisasjonene et felles energikontor i Brussel. Hensikten er å øke den nordiske innflytelsen på EUs energi- og klimapolitikk.
Mandag, 28 november, 2016 - 10:03

Kilde: Energi Norge

Beslutningene som tas på energi- og klimafeltet i EU får stadig større betydning for de nordiske landene. Nå går Energi Norge sammen med de svenske, danske og finske bransjeforeningene om å opprette et felles energikontor i Brussel, bare et steinkast fra EU-kommisjonens hovedkvarter. Inn flytter også norske Agder Energi, danske DONG Energy og finske Fortum.

- Vi har lange tradisjoner for nordisk energisamarbeid, både praktisk gjennom den nordiske kraftbørsen NordPool som ble etablert allerede for 20 år siden, og politisk gjennom foreningen Nordenergi. Nå mener vi tiden er moden for å styrke samarbeidet ytterligere, ved å flytte kompetansen fra landene inn under samme tak, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Energi Norge har vært til stede i Brussel siden 2008. De første årene var kontoret bemannet av Snorre Lamark. Nå er teamet styrket med Eivind Hodne Steen. På det nye kontoret får de selskap av rundt 10 nordiske kolleger.

- Norden blir stadig tettere koblet til Europa både gjennom fysisk krafthandel og gjennom energi- og klimadirektiver. Vi har felles interesse med våre naboland i en sterkere integrasjon av de europeiske kraftmarkedene og i styrking av kvotemarkedet. Her kan vi få større gjennomslag ved å stå sammen, mener Ulseth.

I dag deltar 130 inviterte gjester på åpningen av det nye kontoret – blant dem flere sentrale ledere fra EU-kommisjonen, representanter fra Europaparlamentet og Norges ambassadør.

 

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.