TrønderEnergi Nett fremstår med lavest nettleie, ikke bare i Trøndelag men i hele Midt-Norge. (Illustrasjonsfoto: TrønderEnergi)

Kunder av TrønderEnergi Nett har den laveste nettleien i Trøndelag og Midt-Norge.

Kilde: TrønderEnergi

For en husholdningskunde med forbruk på 20 000 kWh i året utgjør det 1 912 kroner i besparelse sammenlignet med gjennomsnittet i landsdelen. Med denne tariffen er TrønderEnergi Nett ikke bare lavest i Trøndelag, men i hele Midt-Norge. 

– Vi er glad for å kunne tilby våre kunder Midt-Norges laveste nettleie. Vi har gjennom de siste årene gjennomført et omfattende arbeid for å bli mer effektive. Dette gir resultater i form av en svært konkurransedyktig nettleie, samtidig som vi evner å gjøre mer enn noen gang for å utvikle og vedlike strømnettet i vår region, sier nettdirektør Bård Olav Uthus.

Nettdirektør Uthus er derimot kritisk til myndighetenes avgiftsøkning på bruk av fornybar energi. De siste tre årene er avgiftene for å bruke strøm – elektrisitetsavgiften økt med 37 %. Mens avgiftene på bruk av fossil energi, diesel og bensin, er økt med rundt 4,5 % i samme tidsrom.  

– Offentlige avgifter og moms utgjør nå over halvparten av det du som kunde betaler i nettleie. Dette er en ren melking av landets nettkunder som jeg ikke liker, og som svekker konkurransekraften til fornybar energi i Norge, avslutter Uthus.