Når det oppstår kritiske situasjoner i samfunnet som følge av ekstreme hendelser er det pressevakten i DSB som ordner køen av henvendelser fra media. Der virker risikoen for aldri å få svar stor. (Foto: Agder Energi Nett)

”Spørsmålene er mottatt, men vi har ikke muligheter for å besvare dette umiddelbart. Vi skal forsøke å få besvart i løpet av kvelden eller senest i morgen formiddag.”

Dette er utdrag fra en tilbakemelding vi fikk fra pressevakten i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) onsdag ettermiddag. Spørsmålene vi stilte dreide seg om de mange strømbruddene som følge av det ekstreme snøfallet i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene i helgen som var.

DSB forvalter regelverket som gjelder for slike hendelser, nemlig Forskrift om elektriske ledningsanlegg, som nettselskapene må forholde seg til.  Vi ønsket  følgelig DSBs kommentar til om beredskapen fungerte som den skulle.

I mange år har vi hatt et tillitsfullt forhold til elsikkerhetsavdelingen i DSB. Vi er til gjensidig nytte for hverandre i elsikkerhetens tjeneste. Det er etablert gode personlige relasjoner mellom oss i redaksjonen og de ansatte i avdelingen, i Tønsberg som på de enkelte regionkontorene.  Ofte har det vært naturlig å henvende seg til den aktuelle regionsjefen i spørsmål om strømbrudd, og der har vi fått svar.

Nå er det innført en ny praksis om at alle henvendelser fra journaliser skal skje til presseavdelingen eller vakthavende pressekontakt.

DSB lukker dørene for en åpen og tillitsfull dialog med dem som har med samfunnssikkerhet og beredskap her i landet å gjøre.  Om hele verden faller i hodet på oss, må vi avfinne oss med å stille i kø foran en presseavdeling som, i beste fall, ikke kan svare før dagen etter!

I en verden hvor nyhetsstrømmen pulserer åpent og fritt i stadig flere kanaler, presterer DSB å legge snublesteiner i veien for umiddelbar tilgang til informasjon som på ulike måter angår oss alle. Den eller de som står bak denne omleggingen av praksis, virker å ha meldt seg ut av tiden. Er det et sted hvor det absolutt må praktiseres maksimal åpenhet, med umiddelbar tilgang til ressurspersoner innen kritiske samfunnsområder, så er det i DSB!

Så til slutt; om jeg noen gang fikk svar på mine spørsmål til pressevakten i DSB? Nei det gjorde jeg ikke. Her er det absolutt behov for å rydde opp!