Elektrojobben gjør Otera

Otera står for alt elektroarbeidet når en av Norges største vindparker bygges i Egersund.
Mandag, 28 november, 2016 - 09:54

Kilde: Otera

Få andre norske vindparker vil produsere like mye energi som Egersund vindpark når den står ferdig i desember 2017. Nesten 400 GWh er nok til å dekke det årlige strømbehovet til 20.000 husstander.

På oppdrag fra Veidekke skal Otera bygge et internt kabelnett i vindparken, som alle de 33 vindmøllene skal kobles til. Og på oppdrag fra Norsk Vind skal Otera bygge luftlinjen som kobler vindparken til strømnettet. De to avtalene har en samlet verdi på ca. 40 millioner kroner.

- Vindkraft er et spennende marked og et satsingsområde for Otera. Vi har alt som skal til for å være gode på elektro infrastrukturtil vindkraft. Nå er det viktig å vinne erfaringer og gode referanser. Egersund vindpark byr på muligheter som vi er svært glad for å få ta del i, sier administrerende direktør Finn R. Johansen i Otera Infra.

God erfaring med Otera
Prosjektleder Per Ove Skorpen i Norsk Vind Egersund er svært fornøyd med at Otera bidrar til å realisere parken i Egersund.

- Vår erfaring er at Otera er særdeles gode på dette arbeidet. Vi er flere som har god erfaring med arbeid Otera har utført på andre og tilsvarende prosjekter, sier Skorpen.

Han viser blant annet til arbeidet Otera utførte for Høg-Jæren vindpark i 2011. Der hadde Otera ansvaret for alt av elektroinstallasjoner, både koblingsanlegg i tilknytning til vindmøllene, distribusjonsnettet mellom vindmøllene og 132 kV kabler til trafostasjonen.

77.100 meter høyspentkabel 
I Egersund skal Otera levere og montere 77.100 meter høyspentkabel i grøfter inne i vindparken, koble kablene i sju koblingsstasjoner, og trekke kabel fra ny trafostasjon og videre til vindmøllene. Otera skal legge ca. 37.500 meter fiberkabler mellom vindmøllene.

- I tillegg skal vi bygge et ganske omfattende jordingsanlegg med nærmere 30 kilometer jordledning. Det er sjelden vi ser anlegg med slike lengder, sier Johansen.

For å føre strømmen ut av vindparken skal Otera bygge en 8,1 kilometer lang høyspent luftlinje (132 kV) som skal transportere strømmen til Kjelland trafostasjon.

- Vi er glad for å være med på å bringe mer fornybar energi ut i verden. Norge har en stolt tradisjon for å produsere ren elektrisitet, sier Johansen.

Fakta om Egersund vindpark

  • Plassert ved Åseheia og Kolldalsheia, like øst for Egersund.
  • Består av 33 vindmøller med 3,4 MW turbiner, som gir en installert effekt på 112,2 MW.
  • Årlig produksjon er estimert til ca 400 GWh.
  • Smøla vindpark i Møre og Romsdal er i dag Norges største vindpark med en årlig produksjon på 356 GWh fra 68 vindturbiner.

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.