Elektrojobben gjør Otera

Otera står for alt elektroarbeidet når en av Norges største vindparker bygges i Egersund.
Mandag, 28 november, 2016 - 09:54

Kilde: Otera

Få andre norske vindparker vil produsere like mye energi som Egersund vindpark når den står ferdig i desember 2017. Nesten 400 GWh er nok til å dekke det årlige strømbehovet til 20.000 husstander.

På oppdrag fra Veidekke skal Otera bygge et internt kabelnett i vindparken, som alle de 33 vindmøllene skal kobles til. Og på oppdrag fra Norsk Vind skal Otera bygge luftlinjen som kobler vindparken til strømnettet. De to avtalene har en samlet verdi på ca. 40 millioner kroner.

- Vindkraft er et spennende marked og et satsingsområde for Otera. Vi har alt som skal til for å være gode på elektro infrastrukturtil vindkraft. Nå er det viktig å vinne erfaringer og gode referanser. Egersund vindpark byr på muligheter som vi er svært glad for å få ta del i, sier administrerende direktør Finn R. Johansen i Otera Infra.

God erfaring med Otera
Prosjektleder Per Ove Skorpen i Norsk Vind Egersund er svært fornøyd med at Otera bidrar til å realisere parken i Egersund.

- Vår erfaring er at Otera er særdeles gode på dette arbeidet. Vi er flere som har god erfaring med arbeid Otera har utført på andre og tilsvarende prosjekter, sier Skorpen.

Han viser blant annet til arbeidet Otera utførte for Høg-Jæren vindpark i 2011. Der hadde Otera ansvaret for alt av elektroinstallasjoner, både koblingsanlegg i tilknytning til vindmøllene, distribusjonsnettet mellom vindmøllene og 132 kV kabler til trafostasjonen.

77.100 meter høyspentkabel 
I Egersund skal Otera levere og montere 77.100 meter høyspentkabel i grøfter inne i vindparken, koble kablene i sju koblingsstasjoner, og trekke kabel fra ny trafostasjon og videre til vindmøllene. Otera skal legge ca. 37.500 meter fiberkabler mellom vindmøllene.

- I tillegg skal vi bygge et ganske omfattende jordingsanlegg med nærmere 30 kilometer jordledning. Det er sjelden vi ser anlegg med slike lengder, sier Johansen.

For å føre strømmen ut av vindparken skal Otera bygge en 8,1 kilometer lang høyspent luftlinje (132 kV) som skal transportere strømmen til Kjelland trafostasjon.

- Vi er glad for å være med på å bringe mer fornybar energi ut i verden. Norge har en stolt tradisjon for å produsere ren elektrisitet, sier Johansen.

Fakta om Egersund vindpark

  • Plassert ved Åseheia og Kolldalsheia, like øst for Egersund.
  • Består av 33 vindmøller med 3,4 MW turbiner, som gir en installert effekt på 112,2 MW.
  • Årlig produksjon er estimert til ca 400 GWh.
  • Smøla vindpark i Møre og Romsdal er i dag Norges største vindpark med en årlig produksjon på 356 GWh fra 68 vindturbiner.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.