I NEK har mange komiteer satt fornybar energi på dagsorden, her illustrert med solfangere. (Foto: Multiconsult)

Fornybar energi på dagsorden

Flere av NEKs komiteer behandler for tiden standarder om fornybar lokal produksjon - og hvordan dette skal integreres i lokal installasjon og distribusjonsnett. Utviklingen er tydelig i alle IECs medlemsland: Lokal produksjon er ønsket og et viktig bidrag til det grønne skiftet.
Fredag, 25 november, 2016 - 09:15

Kilde: NEK

Vårt grønne skifte innen elektrisk kraftproduksjon ble tatt i det vi startet utbygging av våre vannkraftressurser. Allerede i dag er nær 100% av den elektriske energi vi bruker basert på fornybare ressurser. Til tross for dette er lokal produksjon basert på sol- eller vindkraft i aller høyeste grad aktuelt i vårt land. Kortreist energiproduksjon vurderes av stadig flere bygningseiere som interessant og konkurransedyktig. Parallelt med dette  skjer det intens forskning på å øke effektiviteten for lokale produksjonsanlegg og på å utvikle effektive energilagringssystemer.

Standardiseringsarbeidets bidrag

Standardiseringsarbeidets viktigste leveranse i denne prosessen er å bidra til at alle brikkene i puslespillet faller på plass. Standardene er dermed en viktig forutsetning for at leverandørindustrien kan utvikle kostnadseffektive konsepter som passer i de fleste landene og at disse blir anerkjent av myndighetene.

NEKs komiteer på ballen

Flere av NEKs komiteer arbeider med de ulike brikkene i puslespillet:

  • NK 8 arbeider med hvordan lokale produksjonsanlegg kan integreres systemteknisk i installasjon eller lokalt distribusjonssystem
  • NK13 arbeider med energimålesystemer som håndterer måling og utveksling mot lokal netteier
  • NK 57 arbeider med IT-arkitektur og informasjonssikkerhet for fjernstyrte anlegg på alle nettnivåer
  • NK 64 arbeider med hvordan elsikkerhet kan opprettholdes ved integrering av lokale produksjonsanlegg i den elektriske bygningsinstallasjonen
  • NK 82 arbeider med produksjonsanlegg for solkraft
  • NK 88 arbeider med produksjonsanlegg for vindkraft
  • NK 118 arbeider med IT-arkitektur for lokale anlegg som skal kommunisere med netteier og aggregator
  • NK 120 arbeider med elektriske energilagringssystemer

Dersom du ønsker å bidra i dette arbeidet, enten som representant for leverandørindustrien, bygningseiere, interesseforening er du velkomment til å søke opptak i en av de nevnte komiteene. I disse vil du møte et solid kollegium av fageksperter.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.