For første gang inviterer Energi Norge nå alle prøvenemder innen energimontør, energioperatør og telekommunikasjonsmontør til en felles samling. (Foto: Espen Mills)

Energi Norge ønsker å skape en møteplass for utveksling av erfaringer og gode ideer på tvers av fylkesgrenser og mellom prøvenemder og virksomhetene.

Kilde: Energi Norge

God fagutdanning er viktig for å få gode fagarbeidere. Både virksomheter og opplæringskontor jobber for at fagutdanningen skal bli så bra som mulig. Prøvenemdene innen de ulike fagområder vurderer fagprøven, men de møter sjelden andre prøvenemder.

– For første gang inviterer Energi Norge nå alle prøvenemder innen energimontør, energioperatør og telekommunikasjonsmontør til en felles samling, for å dele erfaringer og lære av hverandre, jeg har stor tro på at slike samlinger er veldig nyttige, sier kompetanserådgiver i Energi Norge, Brynhild Totland.

Målet med kursdagen er at lærlingene kan få en enda bedre utdanning, og en godt gjennomført fagprøve.
– Alle som har ansvar for lærlinger i virksomhetene er invitert til å delta på samlingen, og her kommer det mange gode tips, som en ikke bør gå glipp av, sier Totland.