Selv om noen tekniske utfordringer gjenstår, er membranteknologien så lovende at det norske selskapet Reinertsen nå bygger et demonstrasjonsanlegg for hydrogenproduksjon ved Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden ( Foto: Harald Pettersen / Statoil)

Norge har alle forutsetninger for å ta en lederrolle internasjonalt innen produksjon og bruk av hydrogen som energibærer. Det var budskapet under NHOs hydrogenseminar i Trondheim.

Kilde: NHO

– Med dette seminaret ønsker vi å vise aktuelle verdikjeder og verdiskapingsmuligheter som kan følge i kjølvannet av en målrettet og samordnet hydrogensatsing i Norge, sa Merethe Gudmundseth Storødegård, NHOs regiondirektør i Trøndelag, under seminaret.

Hydrogen er en energibærer som kan gjøre transport, kraft- og industriproduksjon utslippsfri. Eneste utslipp ved forbrenning er vann. For norsk olje- og gassindustri kan hydrogen bli en potensiell «game-changer», mener NHO og Norsk Olje og Gass.

Olje- og energiminister Tord Lien var til stede på seminaret. Ministeren fortalte hva regjeringen tenker om Norges muligheter som hydrogen-nasjon. – Dersom vi skal nå målene i Paris-avtalen må vi ha et bredt fokus. Hydrogen kan være en del av bidraget for å nå disse målene.

Under seminaret presenterte flere av NHOs medlemsbedrifter hvilket potensiale de ser i hydrogen.

Jon André Løkke i Nel Hydrogen understreket lagringsmulighetene hydrogen produsert ved elektrolyse gir for strøm. Fornybar energi følger naturens rytme og ikke nødvendigvis når vi trenger den. Her kan hydrogen gjøre levetiden til strøm uendelig.

Flere var opptatt av at hjemmemarkedet ikke er nok og at man må se hydrogen i et bredt perspektiv.

Både Statoil og Reinertsen ser på mulighetene for storskala produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2-håndtering. Torkild R. Reinertsen uttalte på seminaret at han med sin membran-teknologi ser for seg å kunne produsere hydrogen til en pris på 10-15 kroner per kilo, som er svært konkurransedyktig i forhold til dagens bensin og dieselpriser. Steinar Eikaas i Statoil fortalte at Statoil ser på mulighetene for storskala produksjon av eksport av hydrogen – ikke bare for transportmarkedet – men også for kraftproduksjon og heating.

Vegard Frihammer i Greenstat hadde en klar ambisjon: – I 2030 skal vi levere hydrogen til 30 kroner per kilo i Japan. Da har vi et mål å jobbe etter, sa Frihammer.