Tonstad kraftverk utgjør brorparten av eiendomsskattegrunnlaget til Sira-Kvina Kraftselskap. Rådmannen i Sirdal kommune frykter at Tonstad vil falle vesentlig i verdi i 2018. Foto: Sira-Kvina Kraftselskap

Lave kraftpriser rammer lokalsamfunn

Kraftkommuner rammes hardt av lave kraftpriser. For eksempel mister Sirdal over fem millioner i eiendomsskatt fordi vannkraftverkene i kommunen verdsettes lavere.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:14

Sirdal kommune fikk i oktober 2016 tilsendt grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt for 2017. Grunnlaget viser en nedgang i eiendomsskatten med 5,2 millioner kroner fra Sira-Kvinas og Agder Energis kraftanlegg, melder avisenagder.no.

Dermed har rådmannen måttet legge frem et forslag til 2018-budsjett og økonomiplan frem til 2020 som forteller at sirdølene går trangere tider i møte.

Tonstad kraftverk, som utgjør om lag 80 prosent av Sira-Kvinas eiendomsskattegrunnlag, fikk bare en moderat reduksjon i verdsettelse. Men rådmann Inge H. Stangeland frykter at verdsettelsen av Tonstad kraftverk kan bli vesentlig lavere ved utskriving av eiendomsskatt for 2018.

– Rådmannen vil presisere at det også er politisk risiko forbundet med vurderingen av fremtidige inntekter fra eiendomsskatt både når det gjelder vannkraftverk og overføringsanlegg/nett, sier Stangeland til avisenagder.no.

Sirdal kommune vil imidlertid ikke gå konkurs med det første. Ifølge lokalavisen har kommunen med sine om lag 1800 innbyggere om lag 100 millioner kroner «på bok», i stor grad på grunn av mange års inntekter fra kraftproduksjon.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.