Med et håndtrykk «signerer» adm.direktør Anders Ericsson (t.v.) i Jämtkraft og konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft avtalen om å dele opp felles verdier. (Foto: Jämtkraft)

Letter på gjeldsbyrden

Troms Kraft og Jämtkraft har inngått en avtale om å dele opp verdiene i det felles eide selskapet Troms Kraftforsyning og Energi AS.
Mandag, 21 november, 2016 - 09:00

Kilde: Troms Kraft

 Verdiene fordeles slik at Troms Kraft står igjen med kraftverkene Skibotn og Lavka, samt en aksjepost på 5,3% i Nordkraft. Jämtkraft beholder en aksjepost på 28% i Nordkraft.

For Troms Kraft betyr dette:

- Troms Kraft får igjen 100 % eierskap i kraftverkene Skibotn og Lavka.

- Kraftverkene vil bli tilbakeført til Troms Kraft Produksjon AS, hvor en samling av konsernets kraftproduksjonsanlegg i ett selskap vil bidra til å forenkle og forbedre driften.

 - Reduksjonen i eierskapet i Nordkraft bygger ned balansen, og vil bidra til å redusere den finansielle risikoen.

- Denne omorganiseringen, sammen med utsalget av aksjepostene i SKS og Kvænangen Kraftverk, gjør det mulig å nedbetale bankgjelden med om lag 1 milliard kroner.

- Utsalget av andelene i Skibotn og Lavka kraftverk i 2012 var et nødvendig grep for å sikre Troms Kraft finansiell styrke i en kritisk fase for konsernet. Det har imidlertid vært et ønske fra både selskapet og eierne om å kjøpe tilbake disse andelene så snart selskapet var finansielt rustet til det.

Vi er derfor fornøyd med at vi nå har fått til en avtale med Jämtkraft hvor Skibotn og Lavka kraftverk igjen blir heleid av Troms Kraft, uttaler konsernsjef Semming Semmingsen, og legger til:

 -Når vi nå splitter opp eierskapet i Troms Kraftforsyning og Energi vil jeg også understreke at vi gjennom disse årene har hatt et utmerket samarbeid med Jämtkraft, et samarbeid som vil bli videreført gjennom våre eierskap i Nordkraft.

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.