Med et håndtrykk «signerer» adm.direktør Anders Ericsson (t.v.) i Jämtkraft og konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft avtalen om å dele opp felles verdier. (Foto: Jämtkraft)

Letter på gjeldsbyrden

Troms Kraft og Jämtkraft har inngått en avtale om å dele opp verdiene i det felles eide selskapet Troms Kraftforsyning og Energi AS.
Mandag, 21 november, 2016 - 09:00

Kilde: Troms Kraft

 Verdiene fordeles slik at Troms Kraft står igjen med kraftverkene Skibotn og Lavka, samt en aksjepost på 5,3% i Nordkraft. Jämtkraft beholder en aksjepost på 28% i Nordkraft.

For Troms Kraft betyr dette:

- Troms Kraft får igjen 100 % eierskap i kraftverkene Skibotn og Lavka.

- Kraftverkene vil bli tilbakeført til Troms Kraft Produksjon AS, hvor en samling av konsernets kraftproduksjonsanlegg i ett selskap vil bidra til å forenkle og forbedre driften.

 - Reduksjonen i eierskapet i Nordkraft bygger ned balansen, og vil bidra til å redusere den finansielle risikoen.

- Denne omorganiseringen, sammen med utsalget av aksjepostene i SKS og Kvænangen Kraftverk, gjør det mulig å nedbetale bankgjelden med om lag 1 milliard kroner.

- Utsalget av andelene i Skibotn og Lavka kraftverk i 2012 var et nødvendig grep for å sikre Troms Kraft finansiell styrke i en kritisk fase for konsernet. Det har imidlertid vært et ønske fra både selskapet og eierne om å kjøpe tilbake disse andelene så snart selskapet var finansielt rustet til det.

Vi er derfor fornøyd med at vi nå har fått til en avtale med Jämtkraft hvor Skibotn og Lavka kraftverk igjen blir heleid av Troms Kraft, uttaler konsernsjef Semming Semmingsen, og legger til:

 -Når vi nå splitter opp eierskapet i Troms Kraftforsyning og Energi vil jeg også understreke at vi gjennom disse årene har hatt et utmerket samarbeid med Jämtkraft, et samarbeid som vil bli videreført gjennom våre eierskap i Nordkraft.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.