Nettpartner og Goodtech Power skal sammen levere en ny transformatorstasjon til Dalane Energi i forbindelse med bygging av Svåheia vindpark. (Foto: Dalane Energi)

Leverer trafostasjon til Dalane

Nettpartner Prosjekt har sammen med Goodtech Power blitt tildelt kontrakten på bygging og levering av 50 kV Svåheia transformatorstasjon for Dalane Energi.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:35

Kilde: Nettpartner

Stasjonen skal knytte Svåheia vindpark til det øvrige strømnettet. 

Avtalen omfatter bygging av et komplett 50 kV bryteranlegg, kontrollanlegg, kabler samt grunnarbeid, bygg, utendørs koblingsanlegg, og jording. I kontrakten inngår også montering og levering av 1 stk transformator. 

Prosjektet forventes å starte opp umiddelbart og skal avsluttes i tredje kvartal i 2017. 
Dette var en svært viktig kontrakt å få på plass for Stasjonsavdelingen. Den er en viktig milepæl å bygge videre på i den nasjonale satsningen sammen med Goodtech Power, sier avdelingssjef Stasjon, Rolf Sigurd Haraldstad. Tildelingen viser at vi virkelig har noe på gang i markedet mht. konkurransedyktighet på teknisk løsning og gjennomføringsevne. 
Et omfattende arbeid ligger bak denne kontrakten. 

Administrerende direktør Idar Sønstabø i Dalane Energi, sier følgende om prosjektet: Nettilknytningen til Svåheia prosjektet er et av Dalane Energis største prosjekter de siste årene og det er avgjørende at vi leverer på tid, pris og kvalitet. Vi er derfor meget fornøyd med å ha knyttet til oss en profesjonell partner som Goodtech og Nettpartner på transformatordelen av leveransen. Vi ser fram til et godt samarbeid på prosjektet.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.