Nettpartner og Goodtech Power skal sammen levere en ny transformatorstasjon til Dalane Energi i forbindelse med bygging av Svåheia vindpark. (Foto: Dalane Energi)

Leverer trafostasjon til Dalane

Nettpartner Prosjekt har sammen med Goodtech Power blitt tildelt kontrakten på bygging og levering av 50 kV Svåheia transformatorstasjon for Dalane Energi.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:35

Kilde: Nettpartner

Stasjonen skal knytte Svåheia vindpark til det øvrige strømnettet. 

Avtalen omfatter bygging av et komplett 50 kV bryteranlegg, kontrollanlegg, kabler samt grunnarbeid, bygg, utendørs koblingsanlegg, og jording. I kontrakten inngår også montering og levering av 1 stk transformator. 

Prosjektet forventes å starte opp umiddelbart og skal avsluttes i tredje kvartal i 2017. 
Dette var en svært viktig kontrakt å få på plass for Stasjonsavdelingen. Den er en viktig milepæl å bygge videre på i den nasjonale satsningen sammen med Goodtech Power, sier avdelingssjef Stasjon, Rolf Sigurd Haraldstad. Tildelingen viser at vi virkelig har noe på gang i markedet mht. konkurransedyktighet på teknisk løsning og gjennomføringsevne. 
Et omfattende arbeid ligger bak denne kontrakten. 

Administrerende direktør Idar Sønstabø i Dalane Energi, sier følgende om prosjektet: Nettilknytningen til Svåheia prosjektet er et av Dalane Energis største prosjekter de siste årene og det er avgjørende at vi leverer på tid, pris og kvalitet. Vi er derfor meget fornøyd med å ha knyttet til oss en profesjonell partner som Goodtech og Nettpartner på transformatordelen av leveransen. Vi ser fram til et godt samarbeid på prosjektet.

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.