Professor Karina Aase med det synlige beviset på at hun fikk Lyses forskningspris 2015. Prisen ble overrakt av konserndirektør Grethe Høiland (midten). Aase deler prisen med hele forskergruppen innen pasientsikkerhet ved UiS. (Foto: Lise Bjelland/UiS)

Lyse har en lang tradisjon for å hedre forskermiljøer ved UiS (Universitetet i Stavanger) og delte i går ut prisen for 17. år på rad. Forskningsprisen for 2015 gikk til professor Karina Aase som har vært sentral i oppbyggingen av forskermiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS. Prisen deler hun med forskergruppen.

Kilde: Lyse

Karina Aase er professor ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. Sammen med forskergruppen «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer» markerte hun seg både med høy vitenskapelig publisering og med stor suksess med eksternt finansierte prosjekter i 2015.
– Dette er en viktig og motiverende påskjønnelse for oss, understreker Aase. Med seg på scenen for å ta imot prisen hadde hun mange av dem som er med i faggruppen.

– Kandidaten har også vært helt sentral i oppbyggingen av et banebrytende forskermiljø og forskergruppe, understreket konserndirektør for marked Grethe Høiland i Lyse da hun overrakte prisen under universitetets årsfest 31.oktober.

Ledende forskningsmiljø
Aase har vært helt sentral i oppbyggingen av forskermiljøet som i dag er Norges største innen kvalitet og sikkerhet i helsesektoren, og som anerkjennes blant annet gjennom deltagelse i NoU-utvalg (Norges offentlige utredninger), offentlige høringer og internasjonale ekspertgrupper.

Juryen viser til at Aase og forskergruppen i løpet av fjoråret utrettet en betydelig innsats i arbeidet med å bygge et fremragende forskningsmiljø som jobber for å finne løsninger innen viktige samfunnsutfordringer.

– Dette arbeidet er til stor verdi for videreutviklingen av ikke bare egen forskningsgruppe og eget forskningsmiljø, men også for den nasjonale og internasjonale anseelsen og anerkjennelsen til Universitetet i Stavanger, heter det i jurybegrunnelsen.

Viktig samfunnsutfordring
I tillegg til å styrke det interne miljøet, har Aase skaffet prosjektmidler og bygget et nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, samt bidratt med en høy vitenskapelig publisering.
– Aase har i flere år vært en særdeles aktiv forsker, og hennes vitenskapelige arbeider er ofte publisert, også i høyt rangerte journaler, skriver juryen.

Juryen trekker videre fram at forskergruppen i fjor hadde en omfattende forskningsvirksomhet som blant annet resulterte i innsendingen av elleve søknader om eksterne forskningsmidler.

En av disse var en søknad til Norges Forskningsråd om opprettelse av et Senter for Fremragende Forskning (SFF). Søknaden var blant de 34 søknader, av innsendte 150 søknader, som gikk videre til runde to i utlysningen. Endelig svar er ventet å komme i mars neste år.
 

Ærespris
Lyses forskningspris skal fremme fremragende forskning samt utvikling av strategiske forskningsområder og gode fagmiljø. Prisen er en ærespris til forsker eller forskergruppe ved UiS eller IRIS som i løpet av siste året har utmerket seg med vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Prisen består av et diplom, et stipend på 50.000 kroner, samt heder og ære.