Sjefen i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, er ikke snau. Hun mener vi bør bli det første helelektrifiserte landet i verden. (Illustrasjonsfoto: EU)

Norge bør bli verdens første helelektrifiserte samfunn

Et helelektrifisert norsk samfunn kan gjøre oss til verdens mest attraktive sted for grønne etableringer.
Tirsdag, 29 november, 2016 - 09:41

Kilde: Innovasjon Norge

 – Vi har alle forutsetninger for å bli ledende på dette området og i dag lanserer vi fem klare anbefalinger for å nå målene, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Etter samråd med industri- og næringslivet i Drømmeløftsarbeidet i 2015 har Innovasjon Norge pekt på ren energi som ett av seks mulighetsområder for omstilling av norsk næringsliv og industri. I en ny rapport som lanseres på Zerokonferansen i dag gir Innovasjon Norge fem anbefalinger for fremtidig verdiskaping knyttet til ren energi.

- Vi mener Norge bør bli verdens første helelektrifiserte samfunn, der alt bør drives av ren norsk strøm, også transportsektoren. Etter 2023 bør kun nye biler med nullutslipp tillates solgt i Norge, og det bør bli flere elektriske ferger og skip i norske fjorder og norske farvann. At regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft ønsker seg et CO2-fond er også en svært god idé! sier Anita Krohn Traaseth.

En bærekraftig, sterk og innovativ industri
Norge har allerede verdens grønneste prosessindustri. I tillegg er nærmere 1800 bedrifter etablert innen miljøvennlig energi og ren energiteknologi i Norge. Mange er små, men den norskbaserte fornybarnæringen sysselsatte om lag 20.000 årsverk i 2013, noe som tilsvarer cirka 20 prosent av totalt antall årsverk i olje- og gassbransjen det året.

- Den som kan sikre verden ren energi og som kan hjelpe hele samfunnet ved bruk av ren energi vil vinne noen av fremtidens viktigste markeder. Siden det like mye er snakk om bruk av energi som produksjon av energi, betyr det at ren energi er noe som angår alle næringer og alle politikkområder, sier Anita Krohn Traaseth.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.