Sjefen i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, er ikke snau. Hun mener vi bør bli det første helelektrifiserte landet i verden. (Illustrasjonsfoto: EU)

Norge bør bli verdens første helelektrifiserte samfunn

Et helelektrifisert norsk samfunn kan gjøre oss til verdens mest attraktive sted for grønne etableringer.
Tirsdag, 29 november, 2016 - 09:41

Kilde: Innovasjon Norge

 – Vi har alle forutsetninger for å bli ledende på dette området og i dag lanserer vi fem klare anbefalinger for å nå målene, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Etter samråd med industri- og næringslivet i Drømmeløftsarbeidet i 2015 har Innovasjon Norge pekt på ren energi som ett av seks mulighetsområder for omstilling av norsk næringsliv og industri. I en ny rapport som lanseres på Zerokonferansen i dag gir Innovasjon Norge fem anbefalinger for fremtidig verdiskaping knyttet til ren energi.

- Vi mener Norge bør bli verdens første helelektrifiserte samfunn, der alt bør drives av ren norsk strøm, også transportsektoren. Etter 2023 bør kun nye biler med nullutslipp tillates solgt i Norge, og det bør bli flere elektriske ferger og skip i norske fjorder og norske farvann. At regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft ønsker seg et CO2-fond er også en svært god idé! sier Anita Krohn Traaseth.

En bærekraftig, sterk og innovativ industri
Norge har allerede verdens grønneste prosessindustri. I tillegg er nærmere 1800 bedrifter etablert innen miljøvennlig energi og ren energiteknologi i Norge. Mange er små, men den norskbaserte fornybarnæringen sysselsatte om lag 20.000 årsverk i 2013, noe som tilsvarer cirka 20 prosent av totalt antall årsverk i olje- og gassbransjen det året.

- Den som kan sikre verden ren energi og som kan hjelpe hele samfunnet ved bruk av ren energi vil vinne noen av fremtidens viktigste markeder. Siden det like mye er snakk om bruk av energi som produksjon av energi, betyr det at ren energi er noe som angår alle næringer og alle politikkområder, sier Anita Krohn Traaseth.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.