Sjefen i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, er ikke snau. Hun mener vi bør bli det første helelektrifiserte landet i verden. (Illustrasjonsfoto: EU)

Norge bør bli verdens første helelektrifiserte samfunn

Et helelektrifisert norsk samfunn kan gjøre oss til verdens mest attraktive sted for grønne etableringer.
Tirsdag, 29 november, 2016 - 09:41

Kilde: Innovasjon Norge

 – Vi har alle forutsetninger for å bli ledende på dette området og i dag lanserer vi fem klare anbefalinger for å nå målene, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Etter samråd med industri- og næringslivet i Drømmeløftsarbeidet i 2015 har Innovasjon Norge pekt på ren energi som ett av seks mulighetsområder for omstilling av norsk næringsliv og industri. I en ny rapport som lanseres på Zerokonferansen i dag gir Innovasjon Norge fem anbefalinger for fremtidig verdiskaping knyttet til ren energi.

- Vi mener Norge bør bli verdens første helelektrifiserte samfunn, der alt bør drives av ren norsk strøm, også transportsektoren. Etter 2023 bør kun nye biler med nullutslipp tillates solgt i Norge, og det bør bli flere elektriske ferger og skip i norske fjorder og norske farvann. At regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft ønsker seg et CO2-fond er også en svært god idé! sier Anita Krohn Traaseth.

En bærekraftig, sterk og innovativ industri
Norge har allerede verdens grønneste prosessindustri. I tillegg er nærmere 1800 bedrifter etablert innen miljøvennlig energi og ren energiteknologi i Norge. Mange er små, men den norskbaserte fornybarnæringen sysselsatte om lag 20.000 årsverk i 2013, noe som tilsvarer cirka 20 prosent av totalt antall årsverk i olje- og gassbransjen det året.

- Den som kan sikre verden ren energi og som kan hjelpe hele samfunnet ved bruk av ren energi vil vinne noen av fremtidens viktigste markeder. Siden det like mye er snakk om bruk av energi som produksjon av energi, betyr det at ren energi er noe som angår alle næringer og alle politikkområder, sier Anita Krohn Traaseth.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.